Samba asennus rikki vai onko?

Minulle tulee tällainen ilmoitus jokaisesta Koti - kansion omista alakansiosta kun tarkastelen niiden Ominaisuudet alivalikkoa. Tässä pyydetään ilmoittamaan jakeluun. Koska ko ilmoitus on suomekielinen, kirjoitan tämän suomeksi. Ohessa Lataukset kansion Ominaisuudet → Jaa- alivalikon imoitus.

Screenshot_20230927_154535

En ole huomannut, että tästä olisi ollut jotain haittaa. Pitäisikö / voisiko sille itse tehdä jotain ?

@linux-aarhus Thank you for reply and advice! I tried to study the links you provided and I came to conclusion that - in my case here - I do not need file sharing from/to this Manjaro KDE Plasma installation to other machines or networks. Therefore - to my understanding - samba seems to me useless here. If so, can I remove it or is it tightly combined with other packages needed also for other purposes / programs ? This is samba which is now installed:

~  pacman -Qs samba
local/samba 4.19.0-1
SMB Fileserver and AD Domain server
 ~ 

For removing I could run ‘sudo pacman -Rsu samba’ or ‘sudo pacman -Rc samba’, but I don’t know which kind of removing is advisable or should remove it at all ?

If you don’t need samba, you can remove it, if you want.

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.