Yaourt kurulmuyor

Merhaba Arkadaşlar,

yourt paketi aur depolarından kalktımı ? Aslında çok güzeldi.Aur depolarında herhangi bir sey arattıgımızda renli bir şekilde gelmesi göze iyi geliyor ve sırayı daha iyi görüyorduk.Yay bu konuda iyi olsada renksiz sırası ile görünmesi pek iyi olmuyor göze hoş gelmiyor. Belirttiğim aşağıdaki konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz?

git clone yaourt.git
cd yaourt/
makepkg -si
cd …
sudo rm -dR yaourt/

yaourt kurulumunda yukarıdaki komutları yazdığımda aşağıdaki hatayı alıyorum :

[archlinux@archlinux yaourt]$ makepkg -si
==> Making package: yaourt 1.9-1 (Fri 24 Jun 2022 09:23:26 AM +03)
==> Checking runtime dependencies…
==> Installing missing dependencies…
error: target not found: package-query>=1.8
==> ERROR: ‘pacman’ failed to install missing dependencies.
==> Missing dependencies:
→ package-query>=1.8
==> Checking buildtime dependencies…
==> ERROR: Could not resolve all dependencies.

I can not speak Turkish.

yaourt is already dead a long time.
Try to install yay

1 Like

Hi My Friend,

thanks, best regards.

Uzun zamandır geliştiricileri desteklemiyordu. Görünüşe göre repodan da kaldırmışlar.

Aur helper wikisi ve bu gibi rehberlerlerle community baya önce uyarılıyordu. Sanırım büyük bir güvenlik açığının önüne geçmek için bunu yaptılar.

Biraz baktım dün ama renkli arama sunabilen bir aur helper bilmediğim için cevap veremedim.

yay kurmanı tavsiye ederim. Şuan kararlı sürümde sorunsuz kuruluyor.
paket bağımlıklarını da kendisi otomatik çözüyor indirip kuruyor gayet başarılı bir aur helper.

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.