Не могу создать каталог "/var/lib/postgres/data"

я скачал Postgres и хочу создать кластер,ввожу команду “initdb --locale $LANG -E UTF8 -D ‘/var/lib/postgres/data/’” и выдаёт " initdb: ошибка: не удалось создать каталог “/var/lib/postgres/data”: Отказано в доступе" что делать и как быть???

Проблема в тому, що користувач не має прав доступу на запис у /var/lib/postges/. Скоріш за все, його власник root. Тому виконай наступні дії:
(Пишу по пам’яті, тому можу помилятися у назвах)

Створи каталог:

sudo mkdir -p "/var/lib/postgres/data"

Надай відповідні права:

sudo chown postgres:postgres "/var/lib/postgres/data"

А вже потім ініціюй кластер:

sudo -u postgres initdb --locale $LANG -E UTF8 -D "/var/lib/postgres/data/"

Спасибо большое!!

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.