Thay đổi máy chủ cho các gói cập nhật

Để tốc độ tải về các gói cập nhật từ Manjaro một cách tốt nhất, chúng ta cần thay đổi máy chủ trong mirrorlist về các nước có kết nối đến Việt Nam với tốc độc nhanh và ổn định.
Cách đơn giản là chúng ra sử dụng công cụ pacman-mirrors được cài đặt sẵn trong hệ thống.

sudo pacman-mirrors --fasttrack

Tuy nhiên lệnh này sẽ đo đạc tất cả máy chủ và xếp theo thứ tự nhanh nhất, để nhanh chóng hơn ta có thể chọn ra các máy chủ mình muốn để xếp hạng thôi.

sudo pacman-mirrors --country

Hiện tại các máy chủ có đường truyền tốt nhất là Germany, Hong_Kong, Indonesia, Netherlands, Singapore, South_Korea, United_States.
Tùy theo nhà mạng các bạn đang sử dụng mà có thể khác nhau đôi chút. Ví dụ một máy tính của mình mình sử dụng các máy chủ sau:

sudo pacman-mirrors --country Germany,Netherlands,South_Korea

Sau khi thay đổi máy chủ thì có cập nhật hệ thống luôn nhé.

sudo pacman -Syyu

Manjaro có 4 nhánh cập nhật khác nhau, ví dụ ở đây chúng ta có thể đổi sang nhánh unstable và cập nhật với lệnh sau:

sudo pacman-mirrors --set-branch unstable && sudo pacman -Syyu

Xem thêm trên wiki

1 Like

Nếu ở Việt Nam, các bạn nên chọn Singapore, Hongkong là có kết nối về VN gần và nhanh nhất.

Phải chi các nhà mạng lớn ở Việt Nam hỗ trợ tạo repo Manjaro trong nước thì ngon.

2 Likes