Takma isim kullanımı

takmaisim

Takma isimler ya da kısaltmaları kullanarak bilgisayarınızı hızlı ve etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

Öncelikle kullandığımız kabuğu öğrenmek gerekiyor.

echo $SHELL

Eğer zsh ise ev dizininde bulunan .zshrc kütüğünü eğer bash ise ev dizininde bulunan .bashrc kütüğünün içine kısaltmaları yazıyoruz.

Öncelikle bir metin düzenleyici ile kütüğü açıyoruz.

emacs ~/.zshrc

Ben burada metin düzenleyici olarak Emacs kullandım. Ama siz nano, gedit, vi ya da beğendiğiniz metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz.

alias kabuk='echo $SHELL'
alias kısalt='emacs ~/.zshrc'
alias yaz='source ~/.zshrc'

Kütüğün en altına bu kısaltmaları ekliyoruz ve kaydediyoruz.

Bir kereye mahsus

source ~/.zshrc

komutunu vererek yaptığımız değişikliklerin etkin olmasını sağlıyoruz.

Bundan sonra kısalt diyerek kısaltmaların olduğu kütüğü açabilirsiniz.

Kısaltmaları kaydettikten sonra yaz komutu ile değişiklikleri etkin hale getirebilirsiniz.

kabuk yazdığınızda kullandığınız kabuğu gösteriyorsa, tebrikler ilk kısaltmanızı yazmış oldunuz.

Diyelim ki bir paket aramak istiyorsunuz, bu durumda aşağıdaki ara isimli işlevi kısaltma kütüğüne ekleyebilirsiniz.

ara() { sudo pacman -Ss "$1"; }

Denemek için kütüğü kaydettikten sonra yaz komutunu ile değişiklikleri etkin hale getirip, ara emacs yazarak bir paket arayabilirsiniz.

Kullandığım kısaltmalardan bazılarını paylaşıyorum.

alias Selamün='echo '
alias Aleyküm="Ve aleyküm selam"

alias Ne='echo '
alias yapalım="Çorba yapalım"
alias yapıyorsun="İyiyim. Ya siz"
alias yapmak=" "
alias istersin="Çorba"

alias Hava='curl '
alias nasıl="'wttr.in/Eskişehir?format=3'"


alias İsmin='echo '
alias ne="Teneke"

alias ev='cd ~/'
alias temizle='clear'
alias ls='ls --color=auto'
alias kısalt='emacs ~/.zshrc'
alias yaz='source ~/.zshrc'
alias sunucu="loginctl show-session $(awk '/tty/ {print $1}' <(loginctl)) -p Type | awk -F= '{print $2}'"
alias hata='journalctl -p err'
alias hatauzun='journalctl --boot=-1 --priority=3 --catalog --no-pager'
alias kapat='sudo shutdown -h now'
alias kabuk='echo $SHELL'

tazele() { sudo pacman -Syy; }
güncelle () { sudo pacman -Syu; }
kur() { sudo pacman -S "$1"; }
kaldır() { sudo pacman -Rs "$1"; }
ara() { sudo pacman -Ss "$1"; }
kopyala()
{
  scp "$1" kullanici@192.168.0.10:"$2";
}

süreç()
{
  PID=$(pgrep "$1")

  if [ "$?" -eq "0" ]; then
    echo $PID
  else
    echo Süreç yok
  fi
}

yerAç()
{
  ADET=$(sudo ls /var/cache/pacman/pkg/ | wc -l)
  echo $ADET adet paket var
  BOYUT=$(du -sh /var/cache/pacman/pkg/ | cut -f1)
  echo Bu paketler $BOYUT kadar yer kaplıyor

  echo Kurulmamış tüm paketleri kaldırıyorum
  sudo pacman -Sc

  ADET=$(sudo ls /var/cache/pacman/pkg/ | wc -l)
  echo $ADET kadar paket kaldı
  BOYUT=$(du -sh /var/cache/pacman/pkg/ | cut -f1)
  echo Kaldırıldıktan sonra boyut $BOYUT oldu
}

değişiklik()
{
  git diff "$1"
}

Paket depolarını tazelemek için tazele , güncellemek için güncelle, yeni paket kurmak için ise kur komutunu kullanabilirsiniz.

süreç komutunu bir uygulamanın süreç numarasını öğrenmek için kullanabilirsiniz.

❯ süreç vakit
Süreç yok
❯ süreç vakit
72588

Bir uygulamanın süreç numarasını şu şekilde de öğrenebilirsiniz

ps -ux | grep vakit

Bir git sunucusuna aktarım yapmadan önce kütükte ne değişiklki yaptığınızı görmek isterseniz şu komutu verebilirsiniz :

değişiklik README.md

sunucu komutu kullandığınız grafik sunucusunun türünü, Wayland mı yoksa X mi olduğunu gösteriyor.

yerAç işlevi Pacman’ın cep belleğini temizliyor.

Bir tane Pdf kütüğümüz olsun.

Bu kütüğün belirli sayfalarından yeni bir Pdf kütüğü oluşturmak istiyoruz.

Misal okuduğunuz kitapta hem okuma bölümleri, hem de alıştırmalar var. Sadece okuma bölümlerini bir araya toplayıp zaman zaman tekrar etmek istiyorsunuz.

üret()
{
  for i in $@;
  do :
    ;
  done
  KUTUKISMI=$(echo "$i")

  for i in $@;
  do :
    if [ "$i" != "$KUTUKISMI" ]; then
     pdfseparate -f "$i" -l "$i" $KUTUKISMI cikis%d.pdf;
    fi
  done
  pdfunite cik*.pdf cikis.pdf

  for i in $@;
  do :
    if [ "$i" != "$KUTUKISMI" ]; then
      rm cikis$i.pdf
    fi
  done
}

Yukarıdaki işlevi .bashrc ya da .zshrc kütüğüne ekleyebilirsiniz.

Sonra değişikliklerin etkili olması için yukarıda anlatıldığı şekilde yaz komutunu kullanıyoruz.

Betiği şu şekilde kullanabilirsiniz :

üret 2 7 11 15 dinlenme.pdf

Böylece dinlenme.pdf kütüğünden cikis.pdf isimli dört sayfadan oluşan yeni bir kütük oluşturdu.