Sử dụng Zalo trên Manjaro

Phiên bản Zalo này mình làm dựa trên QWebengine. Các bạn sử dụng file trên github theo link dưới đây.

Tạm thời thực hiện được các chức năng chính sau:

  • Download file.
  • Hiện file đã download ở thư mục.

Các chức năng chưa thể thực hiện:

  • Push tin nhắn đến.
  • Chụp màn hình với app.

//Mình không chuyên về code nên làm theo kiểu vừa mò vừa làm.

https://github.com/yaua/Zaloapp/releases/download/2.0-1/Zaloapp-2.0-1-x86_64.pkg.tar.zst

3 Likes

rất cảm ơn b, chỉ chờ zalo support phần gọi thôi ::

  • Cập nhật tính năng khi click link sẽ mở trình duyệt mặc định.

https://github.com/yaua/Zaloapp/releases/download/2.1-1/Zaloapp-2.1-1-x86_64.pkg.tar.zst