Δεύτερος σκληρός δίσκος / my second disk

#1

-Παρακαλώ είμαι καινούριος με το Linux και αφού εγκατέστησα το Manjaro deepin σε έναν ssd ,τον hdd τον έκανα format ext4.Έκανα mound (με το Gnome disks) αλλά όταν άνοιξα τον file manager o δίσκος είναι κλειδωμένος.
Πώς τον ξεκλειδώνω;

I make a clear install manjaro deepin to my new ssd and after format my second disk (hhd) to ext4 the file manager show it locked (i can white on it) (i have not permission) …please help!!!

I read a topic to make a folder to system,give permissions and mound with the name of folder to my second drive.
That’s work.
But why must do that ?

I realize every copy to my second disk written to the system folder too.
Please Help!!!

I do format again and …
All ok !!

0 Likes

#2

Τι εννοείς μ’ αυτά; Υπάρχει κάποιο μήνυμα;
Έκανες mount; Σε τερματικό; Γιατί, στο File Manager δεν μπορούσε να γίνει mounted;

0 Likes

closed #3

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

0 Likes