Miten saisin LUKSn sisäänkirjautumisen kehotteen pysymään ruudulla pitempään?

Kyseessä on Manjaro 21.1.4 Gnome plymouth kone, jossa on käynnistyslevyllä LUKS. Jostain syystä sen LUKS master key prompt alkoi vain välähtää kirkaana ruudulla ja sen jälkeen ruutu on taas musta. Jos annan salasanan väärin, niin grub rescue ilmoitus välähtää nyt myös hetken, mutta hyvin himmeästi. Aiemmin ko ilmoitukset pysyivät ruudulla kirkkaina, kunnes olin antanut niiden pyytämät komennot.

Saisiko ko. ilmoitukset pysymään ruudulla siihen saakka, kunnes olen antanut 1.) eka tapauksessa sisäänkirjautumisen LUKS:n salasanan + painanut enterin ja 2.) toka tapauksessa painanut Ctrl+Alt+Del (=reboot) ? Vai oliko niiden aiempi pysyminen ruudulla jonkin - sittemmin korjatun - bugin seurausta ja niiden kuuluukin vain välähtää ?

En ole löytänyt tietoa millä ohjelmalla voisi säätää noiden ilmoitusten näytöllä pysymisen ( crypttab, plymouth, grub vai joku muu …).

Lisäys 1: Kokeilin /etc/defaul/grub asetuksiin näitä muutoksia:
1.) Rivi 2:n GRUB TIMEOUT=5 muutos arvoon -1 → ei auttanut;
2.) Rivin 2 arvo -1 sekä rivin 3:n GRUB TIMEOUT STYLE=hidden muutos arvoon ‘menu’ → ei auttanut.

Lisäys 2: Swap osoita ei ole, vaan loin Manjaron asennuksen jälkeen swap tiedoston (swap-file).

Lisäys 3: Alla kuva grub asetusten alkuosasasta. Rivi 2:n GRUB TIMEOUT=5 muutos arvoon =30 → ei auttanut. Auttaisiko, jos muuttaisin /etc/default/grub rivi 5:n arvoa ‘… splash apparmor=1 …’’ arvoon ’ … splash apparmor=-1 …’’ ? En haluaisi asentaa Manjaroa uudestaan ja en ole varma selviääkö Timeshift myös LUKS:n palauksesta.

Lisäys 4: Asensin Fedora:n toiseen koneseen Manjaron rinnalle, jossa (Manjarossa) ei ole LUKS-salausta. Fedorassa LUKS:n sisäänkirjatumista varten avautuu ruutu erillisellä sivulla, jossa LUKS-salasanan voi laittaa ko. ruutuun ihan rauhassa ja - lisäksi - käyttäen kaikkia asennuksessa valitun näppäimistön merkkejä.

Se, mitä näet, ei ole perinteinen LUKS -kehote.

Näet vain alkeellisen GRUB -kehotteen EFI LOADERilta.

Se sallii vain yhden mahdollisuuden syöttää oikean salasanan.

Tämä on normaalia.

Olen pahoillani. En ole suomalainen. Joku suomea puhuva voi selittää tämän paremmin.

@winnie Kiitos paljon vastauksesta ! Vastasit aivan oikein, mutta kysyin eri asiaa, eli miten ko. GRUB-kehotteen saisi pysymään näytöllä pidempään, esim 30 sek, jotta salasanan ehtisi syötää ennen kehotteen häipymistä ja ruutu muuttuu ja jää mustaksi. Nyt kehote vain välähtää minun ruudulla ja jos salasana on antanut väärin grub rescue ei näy enää minulla olenkaan. Aemmmin molemmat (kehote ja grub rescue) näkyivät (pysyivät) ruudulla pitkään.

The same in (my simple) English: Thank you for your reply! You reply is correct, but I’m asking for a different issue, i.e. how to make GRUB-prompt for master key to stay (remain) on the screen longer period, for instance 30 sec, providing possibility to write password before the promt exits and the screen becomes and stays black. Now the prompt only flashes on my screen and, in case the password was incorrect, the grub rescue does not appear on my screen at all. Earlier both (promt and grub rescue) stayed (remained) on the screen long time.

Sinun on ehkä asennettava GRUB uudelleen.

En ole varma, miksi kehote katoaa välittömästi ja siitä tulee musta näyttö. :thinking:

Yritä asentaa GRUB uudelleen: grub-install

Toivon, että se toimii.

@winnie Kiitos neuvosta ! Asensin GRUB:n uudestaan sekä ajoin sudo update-grub, mutta se ei valitettavasti auttanut, eli GRUB kehote vain välähtää ja ruutu jää mustaksi. Jos tämän aiheutaa GRUB, niin olisiko jassain tiedostosto (faili), josta voisin itse muuttaa GRUB:n asetuksia niin, että tämä GRUB kehote pysyisi / säilyisi ruudulla pitempään, esim 30 sek ?

// Vertasin toisella koneella olevan Fedora 34:n vastaavaan [siinä mustan ruudun keskellä on tyhjä suorakulmion muotoinen alue, johon ko. salasana kirjoitetaan sekä ilmoitus mikä näppäimistö on asennuksessa määritelty] ja annoin siihen - tahallani - väärän salasanan. Tulos: kehotealue häipyi ruudusta hetkeksi ja palasi pian uudestaan tyhjänä, eli väärä salasana ei johtanut vaatimukseen käynnistää kone uudelleen. Tällä haluan vain sanoa, että tämän(kin) GRUB:n käyttäytyminen on kehittäjien ja/tai käyttäjien määrittelyn vallassa olevia kysymyksiä. //

@winnie Kokeilin vielä tätä: irroitin ko. kovalevyn (SSD) ja asensin sen toiseen koneeseen. Siellä ko. GRUB kehote jäi ruudulle kuten myös - tahallaan - antamani väärän salasanan jälkeen ilmestyvä ‘grub rescue’ ilmoitus.

Palautin kovalevyn takaisin entiseen koneeseen ja tein sen BIOS:n käynnistysasetuksissa muutoksia, jotka pidättelevät (hidastavat) käynnistymisen alkamista SSD levyltä vähän aikaa. Tämän seurauksena grub kehote sekä grub rescue ilmoitus pysyvät nyt ruudulla. :smiley:

/// Voi olla, että johtopäätökseni on väärä kun luulen tämän GRUB kehotteen nopea välähtäminen johtui siitä että Bios:ssa oli pikakäynnistys ilman hidasteita ja kyseinen kovalevy on lähes tyhjä (<10%, vain Manjaro OS ja Pamacista ladattuja sovelluksia, joista TB:hen kertyvä data lienee suurin), koska omat datat säilytän toisilla levyillä. Summa summarum: loppu hyvin, kaikki hyvin. ///

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.