Manjoro linux nvdia graphics card

Merhaba manjora linux dağitımını yeni kullanmaya başladım bu dağıtım ortamında işlemcim ile ekran kartımı hybrid olarak kullanmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim ayrıca bu dağıtımda nvdia sürücülerini nasıl kurabilirim

peki sorunsuz kurulduğunu nasıl anlayabilirim

mhwd -l -li
glxinfo | grep 'renderer string'
prime-run glxinfo | grep 'renderer string'

thank you so much

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.