Manjaro - zerwana instalacja (broken installation)

Mam za sobą w ostatnich dniach kilka sprawnie przeprowadzonych instalacji ostatniej dostępnej kompilacji Manjaro - jak do tej pory wszystko przebiegało bez problemów…
System świetnie się sprawdza zarówno jeśli chodzi o stabilność jak i design - wielkie podziękowania dla Autorów.
Kłopot pojawił się na jednym z laptopów: ThinkPad R61i - wiem, wiem, nie jest to jakiś topowy model, ale po wymianie dysku na ssd i dołożeniu ramu spełniał nadal wszystkie swoje funkcje i bez problemu działał zarówno z Windows Vista, 7, 8, 10 a nawet w “okrojonej” wersji Windows 11.
Tym razem jednak “coś” poszło nie tak.
Z pendrive Manjaro startuje i działa jak należy, jednak próba instalacji nie udaje się: potwierdzam chęć instalacji, ustalam wersję językową, wystawiam polecenie żeby wyczyścił wszystko z dysku, kontynuuję i po zatwierdzeniu “dalej” instalator najzwyczajniej znika, pozostawiając mnie na w pełni sprawnym pulpicie Manjaro (załadowanym z pendrive’a). Wyjąłem dysk, sprawdziłem w poszukiwaniu błędów, nie było, usunąłem ręcznie dotychczasową strukturę partycji, zrobiłem na nowo czysty format, z powrotem włożyłem dysk do laptopa i sytuacja jest identyczna: bootowanie z pendrive’a OK, start i wstępna konfiguracja instalatora… i niestety na tym koniec. Dysk jest w porządku ponieważ instalacja na nim lecz w innym laptopie przebiega poprawnie - dziwne że w R61i nie daje sobie z tym rady - próbowałem z innym dyskiem sytuacja wygląda identycznie. Może spotkaliście się z czymś takim?
Chciałem ujednolicić domowe oprogramowanie - niestety na tym jednym laptopie coś jest nie tak.
Dziwne, bo: bardziej wymagający soft od MS udawało się instalować i używać, dysk jest OK, system z pendrive’a ładuje się poprawnie a jedynie instalator Manjaro ma z tym jakiś kłopot i “znika” w trakcie.
Proszę o pomoc, informacje i sugestie.
Pozdrawiam,
Wojtek

=================================================================

I’ve had several well-executed installations of the latest available Manjaro build in the last few days - so far everything has gone smoothly…
The system works great both in terms of stability and design - many thanks to the authors.
The problem appeared on one of the laptops: ThinkPad R61i - I know, I know, it’s not a top model, but after replacing the disk with an SSD and adding ram, it still fulfilled all its functions and worked without any problems with Windows Vista, 7, 8, 10 and even in the “stripped” version of Windows 11.
This time, however, “something” went wrong.
The Manjaro flash drive starts and works as it should, but the installation attempt fails: I confirm the installation, set the language version, issue the command to clean everything from the disk, continue and after confirming “next” the installer simply disappears, leaving me on a fully functional desktop Manjaro (loaded from a flash drive). I took out the disk, checked for errors, there were no errors, I manually deleted the existing partition structure, did a clean format again, put the disk back into the laptop and the situation is identical: booting from the pendrive OK, start and initial setup of the installer … and unfortunately that’s where it ends. The disk is fine because the installation on it but in another laptop runs fine - it’s strange that the R61i can’t handle it - I tried with another disk the situation is identical. Have you encountered something like this?
I wanted to unify the home software - unfortunately, something is wrong on this one laptop.
Strange, because: more demanding software than MS managed to install and use, the disk is OK, the system from the flash drive loads correctly, and only the Manjaro installer has some trouble with it and “disappears” in the process.
I am asking for help, information and suggestions.
Regards,
Wojtek

Z tego co widzę ten model standardowo ma 1GB ramu – za mało żeby zainstalować Manjaro. Oficjalne minimum to 2GB, choć ten wątek wskazuje, że trzeba by ten limit ustawić na 4GB.

ma na pokładzie 4GB ramu i mimo wolnego kontrolera również dysk ssd Adata su800 w innym układzie nowsze “windowsy” też by nie ruszyły - Manjaro odpalany z pendrive’a chodzi jak burza

it has 4GB of ram on board and despite a free controller, also the Adata su800 ssd drive, in a different system, newer “windows” would not start either - Manjaro fired from a flash drive runs like a storm

secure boot disabled in bios;
fast boot disabled in bios - you may not have this options;
RAID disabled in bios, and AHCI enabled
use ventoy to flasht the iso;
and run the installer with this command:
sudo calamares -d

Dear Brahma - thank You for the hint, I almost succeeded, the Manjaro system for informing about errors or requirements/fixes durning installation works fine, but I “failed” just before the end - I don’t understand what is wrong with the size of displayed information and where can I change it, I tried in different ways but unfortunately to no avail, I attach a screenshot - in fact nothing escaped me beyond the screen so that it could not be read, and yet, as you can see, the message was there and the installation did not end as it should.

there is something about a widget, but i really have no idea what that means…
sis you checked this:

download the iso from here and download with the linux515 kernel… the isos from the main manjaro page are only with the 6.1 kernel…

hi Brahma,

calamares plasma - looks nice and beautiful - 4/5 installed correctly on hdd, 5/5 running from pendrive succesfully

older edition - looks poor and ugly :wink: if You understand me, works ok

i take some another distribution xfc/kde/gnome of mint, ubuntu and more.

Today i finished last home installation 5/5 with Mint/Cinamon first look is ok, no problems durning installation time, works stable.

At the end: ill be waiting for updates of Manjaro/Plasma looks fine My number one.,
My assumption was to unify the system on all home computers. I regret that it was not possible to perform a correct installation on one of them - maybe they don’t make you wait too long for a corrected compilation.

Regards,
Voytek

im not sure if i uderstand correctly, i told you to download the latest plasma from sourceforge, but with a different kernel - linux515 - you are still using the latest plasma, only with different kernel, since i assumed the kernel 6.1 doesnt work with your system…