Manjaro Root Şifresi Değiştirme

sudo passwd
sudo komudu için kullanılan şifreyi değiştirir

sudo passwd root
su komudu için kullanılan şifreyi değiştirir

Sırasıyla eski şifreyi, yeni şifreyi ve yeniden yeni şifreyi girin.
Şifre Türkçe karakter içermemelidir.

sudo -i

Yeni şifrenin kontrolünü sağlayın.

1 Like