Manjaro Klavye Düzeni Değiştirmek

  1. Klavyenin sistemin tamamındaki düzenini değiştirmek:
    Uçbirimden:
localectl status

Sisteminizdeki varsayılan klavye düzenini gösterir
Layout klavye düzeni, Variant o düzenin türünü gösterir.

localectl list-keymaps

Tüm klavye düzenlerini ve o düzenlerin türlerini gösterir.
(Enter ile satır atlayın, CTRL+C ile okuma kipinden çıkın)

localectl set-keymap --no-convert düzen

Klavye düzeninizi tüm sistemde kalıcı olarak değiştirin,

Örneğin ben bu listeden Türkçe(layout) - F tipi(variant) klavye istiyorum, Yapmam gereken localectl set-keymap --no-convert trf yazmak.

  1. Klavye düzenini geçici olarak değiştirmek
setxkbmap xxx

xxx alanına bir düzen değeri girin. Sistemi yeniden başlattığınızda düzen varsayılan haline dönecektir

  1. Klavyenin çalışan uygulamalar üzerindeki düzenini değiştirmek:
localectl list-x11-keymap-models

Xorg (Görüntü sunucusu) üzerindeki klavye modellerini gösterir

localectl list-x11-keymap-layouts

Xorg üzerindeki klavye düzenlerini gösterir

localectl list-x11-keymap-variants

Xorg üzerindeki klavye türlerini gösterir

cd - ile ana dizine çıkın. cd /etc/X11/xorg.conf.d/ dizinine gelin.
sudo nano 00-keyboard.conf ile ayar dosyasını açın.

Düzenlemeyi dikkatlice yapın ve düzenledikten sonra dosyayı kaydetmeyi unutmayın
(Kaydetmek için CTRL+O)(Çıkmak için CTRL+X)(Hareket için yukarı aşağı tuşları)

İki [section] ifadesinin arasına 3 farklı ayar ekleyebilirsiniz:

  • XKbLayout
  • XKbModel
  • XkbVariant
Option "Xkbxxx" "xxx"

dizisinde birinci tırnağın içindeki xxx yerine ayarın türünü, ikinci tırnağın içindeki xxx yerine o ayara uygun seçtiğiniz değeri girin

1 Like

Eğer manjaroyu ingilizce ama klavyeyi Türkçe f veya q gibi bir düzende kullanmak istiyorsak klavye düzeniyle birlikte tarih vb gibi yerel ayarları da Türkiye’ye göre düzenlemeliyiz. Bunları Manjaro Settings Manage > Locale Settings > Detailed Settings > Formats yolunu izleyerek yapabiliriz.