Firefox 116 kaksi ''ongelmaa''

Minulla Firefox 116 (eikä sen aikaisempi versiokaan 115):

  1. ei toista Etusivu | Yle Areena – podcastit sivuston ohjelmia; FF avaa vain ko. sivuston Opas - välilehden ja toistaa vain siellä olevaa suoria ohjelmia, mutta FF ei avaa ko. sivuston Ohjelmat - eikä Suorat - välilehtiä. FF toistaa Areenaan videot OK.

  2. avaa https://www.vr.fi sivuston ja sallii valita matkalippuja, mutta ei avaa mahdollisuutta maksaa sivustolta valittuja junalippuja; FF ei myöskään anna kirjautua ko sivustolle.

Tämä sama FF ‘‘ongelma’’ on minulla Manjaro -, Ubuntu 23.04 - ja Fedora 38 - koneissa, mutta ei EndeavourOS koneessa. Näissä kaikissa koneissa FF:n asetukset ja lisäosat ovat keskenään samat. Kaikki koneet on pidetty päivitettyinä säännöllisesti. Olen testannut näissä koneissa Chromium, Verkko (Epiphany) ja Midori selaimia ja niissä ei ole näitä kahta ‘‘ongelmaa’’.

Ymmärrän, että nämä ‘‘ongelmat’’ eivät varmaankaan ole Manjarosta johtuva ‘‘ongelmia’’, mutta olisin kiitollinen jos joku voisi vinkata voiko nämä jotenkin kiertää FF:ssa sekä kertoa tästä asiasta Firefoxille.

Testasin hoitaa nämä ’’ongelmat’’ näin: ensin poistin kustakin koneesta Firefox 116 asennuksen, sammutin ko. koneen, käynnistin sen uudestaan ja asensin Firefox 116:n uudestaan näin: Manjaro 23.0.0 ja Fedora 38 koneisiin flatpak versiot 116.0.2 molempiin ja Ubuntu 23.04 koneeseen uusin snap versio.

[Ennen Flatpak versioiden asennusta kokeilin em. tavalla uudelleen asennettua FF 116.0.2-1 Manjaron virallisista lähteistä ja Fedoran omana RPM pakettina, mutta ne eivät toistaneet Yle Areenan podcasteja eikä antaneet maksaa varattuja VR:n lippuja.]

Täten merkitsen tämän asian ratkaistuksi.

Edit 19.8.23: FF flatpak asennus poisti tämän ’’ongelman’’ vain hetkeksi.

Siksi de-aktivoin kaikki FF:n Lisäosat ja aktivoin niitä takaisin yksitellen. Osoittautui, että kun ’AdBlock Plus – ilmainen mainosesto’ lisäosassa oli aktivoitu ‘Suoritus yksityisissä ikkunoissa’ ja uusi kohta ’Run on sites with restrictions’, niin tämä ’’ongelma’’ poistui sen jälkeen, kun kytkin Ghostery – Ad Privacy Blocker lisäosan asetuksen ’Suoritus yksityisissä ikkunoissa’ asentoon ’Älä salli’’.

Tätä ilmiötä ei minulla ole ollut aikaisemmin, vaan molemmissa em FF:n lisäosissa on ollut aktivoituna ‘Suoritus yksityisissä ikkunoissa’ eivätkä nämä 2 lisäosaa häirinneet toisiaan. Mutta aiemmissa ’AdBlock Plus – ilmainen mainosesto’ lisäosan versioissa ei ollut kohtaa ’Run on sites with restrictions’.

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.