Dependency troubles updating, Linux65 and pacman

~ sudo pacman -Syu


:: installation of pacman (6.0.2-18) are breaking dependency ‘pacman-contrib’ needed by bmenu
:: installation of nvidia-utils (550.67-1) are breaking dependency ‘nvidia-utils=545.29.06’ needed by linux65-nvidia

(my translation from norwegian terminal output)

  1. Learn to search before posting.
  2. Learn how to format output code on the forum.
  3. Learn how to maintain your system – kernel 6.5 is EOL.
2 Likes

No need to do this yourself.
LANG=C sudo pacman -Syu
will do that for you

Prepend any command with: LANG=C and you will get the english output.

Your issue has been mentioned a few times here already - you’ll find it.

4 Likes

Hej @leko

Det ser ut som om du ikke har oppdatert systemet mye i det siste. Kernel 6.5 har nådd slutten av levetiden - du bør fjerne den og bruke 6.6 eller 6.8 i stedet.

Deretter kan du prøve å avinstallere ‘bmenu’ (midlertidig) og prøve oppdateringen igjen. Gi oss beskjed om resultatene.

La oss håpe på det beste.

Tusen takk.

Gikk bra da jeg midlertidig fjernet bmenu. Fikk da lov til å oppdatere og en del pakker ble fjernet automatisk relatert til kernel 6.5. Deretter fikk jeg også lov til å innstallere en nyere kjerne. Har nå også endelig en sånn nymotens 6.8.

1 Like

This topic was automatically closed 36 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.