Çay için ufak bir betik

Çay yaparken ya da çayı ısıtırken bilgisayara dalıp çayı ocakta unutabiliriz.

Çay ısınınca haber verecek Free Pascal ile ufak bir uygulama yazmıştım.

Ama süre bitince nasıl haber verecek?

Sadece bir ileti kutusu gösterse fark edilmeyebilir.

İşte bunun için bir betik yazdık. Bu betiği kullanmak için xdotool paketini kurmak gerekiyor.

bc paketi de saniye hesabı yapmak için faydalı olabilir.

#!/bin/bash

uyu()
{
  /usr/bin/perl -e "select(undef, undef, undef, $1)"
}

YON='kuzeydoğu'
XHAREKET=5
YHAREKET=5

while true
do
  eval $(xdotool getmouselocation --shell)
  #echo $X $Y

  if [ "$Y" == "0" ];
  then
    YON='güneydoğu'
  fi

  if [ "$Y" == "1023" ];
  then
    YON='kuzeybatı'
  fi


  if [ "$X" == "1279" ];
  then
    YON='güneybatı'
  fi


  if [ "$YON" == 'kuzeydoğu' ];
  then
    xdotool mousemove_relative -- "+$XHAREKET" "-$YHAREKET"
    uyu .00166
  fi

  if [ "$YON" == 'kuzeybatı' ];
  then
    xdotool mousemove_relative -- "-$XHAREKET" "-$YHAREKET"
    uyu .00166
  fi


  if [ "$YON" == 'güneydoğu' ];
  then
    xdotool mousemove_relative -- "+$XHAREKET" "+$YHAREKET"
    uyu .00166
  fi

  if [ "$YON" == 'güneybatı' ];
  then
    xdotool mousemove_relative -- "-$XHAREKET" "+$YHAREKET"
    uyu .00166
  fi
done

Bekleme süresini

echo "scale=5; 1/600" | bc

komutuyla hesaplıyoruz. Burada bir saniyenin altı yüzde biri kadar beklemek istiyoruz.

Betik çalıştığında fare hareketleniyor.

Bu örnekte ise fare dairesel hareket ediyor :

#!/bin/bash

uyu()
{
  /usr/bin/perl -e "select(undef, undef, undef, $1)"
}

SAY=1
MESAFE=300
AZALT=true
while [ true ]
do
  xdotool mousemove -polar $SAY $MESAFE
  uyu .00166
  SAY=`expr $SAY + 1`

  if ((SAY % 5 == 0)); then
    if ("$AZALT" == true); then
      MESAFE=`expr $MESAFE - 1`
    else
      MESAFE=`expr $MESAFE + 1`
    fi
  fi

  if [ $SAY -eq 360 ];
  then
    SAY=0
  fi

  if [ $MESAFE -eq 0 ];
  then
    AZALT=false
  fi

  if [ $MESAFE -eq 600 ];
  then
    AZALT=true
  fi

done

Dairesel hareketler yapan betiği eğer xournalpp ile çalıştırırsanız hoş şekiller çizilebiliyor.

Burada hızlı bir şekilde renkleri değiştirmek için bir Lua betiğinden faydalanabilirsiniz.

function initUi()
 app.registerUi({["menu"] = "Cycle through color list", ["callback"] = "cycle", ["accelerator"] = "<Alt>r"});
 app.registerUi({["menu"] = "Kalem degistir", ["callback"] = "kalemDegistir", ["accelerator"] = "<Alt>j"});
 app.registerUi({["menu"] = "Yazi yaz", ["callback"] = "yaziYaz", ["accelerator"] = "<Alt>v"});
 app.registerUi({["menu"] = "Yapistir", ["callback"] = "yapistir", ["accelerator"] = "<Ctrl>v"});
 app.registerUi({["menu"] = "Arapca Yapistir", ["callback"] = "yapistir", ["accelerator"] = "<Ctrl>Arabic_waw"});
end

local f = io.open('deneme.txt')
local output = {}


function yapistir()
  app.uiAction({["action"] = "ACTION_TOOL_TEXT"})
  app.uiAction({["action"] = "ACTION_PASTE"})
  -- os.execute("emacs")
  for each in f:lines() do
   output[#output+1] = each
  end
end


local colorList = {
 {"green", 0x008000},
 {"red", 0xff0000},
 {"mavi", 0x0574b2},
 {"kahve", 0xb24305},
 {"cagla", 0x5b243},
 {"pembe", 0xb20574}
}


local currentColor = 0

function cycle()
 if (currentColor < #colorList) then
  currentColor = currentColor + 1
 else
  currentColor = 1
 end
 app.changeToolColor({["color"] = colorList[currentColor][2], ["selection"] = true})
end

local seciliArac = 0

function kalemDegistir()
  seciliArac = seciliArac + 1
  if (seciliArac % 3 == 1) then
   app.uiAction({["action"] = "ACTION_TOOL_HIGHLIGHTER"})
   app.changeToolColor({["color"] = 0xEEFF00, ["tool"] = "highlighter"})
  end
  if (seciliArac % 3 == 2) then
   app.uiAction({["action"] = "ACTION_TOOL_PEN"})
  end
  if (seciliArac % 3 == 0) then
   app.uiAction({["action"] = "ACTION_TOOL_SELECT_OBJECT"})
  end
end

function yaziYaz()
  app.uiAction({["action"] = "ACTION_TOOL_TEXT"})
  app.changeToolColor({["color"] = 0xEEFF00, ["tool"] = "highlighter"})
end

Bu betiği main.lua olarak kaydediniz.

İlk oluştururken bu betiği hali hazırda var olan başka bir betiğin üzerine yazmıştık.

sudo cp main.lua /usr/share/xournalpp/plugins/ColorCycle/main.lua

Daha sonra xournalpp yazılımında Alt-R tuşlarına beraber basarak renkleri hızlıca değiştirebilirsiniz.

1 Like