Cài đặt ibus-bamboo để gõ Tiếng Việt trên Manjaro

1. Cài ibus:

pamac install ibus

2. Cài ibus-bamboo:

pamac build ibus-bamboo

3. Cài đặt môi trường:

sudo nano /etc/profile

gõ các dòng sau đây vào cuối:

export GTK_IM_MODULE=ibus
export QT_IM_MODULE=ibus
export XMODIFIERS=@im=ibus
export QT4_IM_MODULE=ibus
export CLUTTER_IM_MODULE=ibus
ibus-daemon -drx

Ctrl+S để lưu và Ctrl+X để thoát.

4. Mở Ibus Preferences
Chọn Tab Input Method > Add > Vietnamese > Bamboo

5. Logout sau đó Login và tận hưởng

Edit: thêm mã nguồn của chương trình

4 Likes

Distro này thấy êm mà ít được quảng bá ở Việt Nam

3 Likes

Thank maifen. Ibus là ngon nhất rồi. Fcitx cũng ngon và nhẹ hơn ibus nhưng lại không gõ được tiếng việt với viber.

1 Like

Many thanks! Very detail and useful guideline!

1 Like