Açılışta internete otomatik olarak bağlanamıyorum

Sorun güç yönetiminden kaynaklı olabilir.
Uçbirimi açın

echo -e "[connection]\nwifi.powersave = 2" | sudo tee /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf

Wi-Fi güç tasarrufu kipi kapalı hale gelir. Varsayılan değer “0” dır.

systemctl restart NetworkManager

Wi-Fi hizmetinizi yeniden başlatır.