Wifi Hotspot Şifresi Değiştirme

Arkadaşlar Merhaba,

Resimde görülen yerde wifi şifresini nasıl değiştirebilirim ? Komut satırındanda kabülüm :slight_smile:

Perhaps the solution from the following link will work for you:

Google Translate:
Belki aşağıdaki linkten gelen çözüm sizin için işe yarayabilir:

1 Like

Thank you so much.

1 Like

You're welcome!
Glad your issue is resolved!

1 Like

Forum kindly sponsored by