Vmware hata

Manjaro uptate sonrası vmware workstation açamıyorum.Aşağıdaki hataları alıyorum.Nasıl yardımcı olabilirsiniz ? İnternet hızım çok kötü.Tekrardan silip kuramam.Bunu düzeltmem lazım.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Screenshot from 2020-03-02 09-56-39 Screenshot from 2020-03-02 09-56-36 Screenshot from 2020-03-02 09-56-27

vmware-modconfig --console --install-all ile yüklemeyi dener misin? Birde /tmp/vmware-nb27cc52/vmware-10332.log bir text editor ile açıp burada paylaşırsan hatanın sebebini görebiliriz.

1 Like

Merhabalar,

İlk denediğim bu komuttu ( vmware-modconfig --console --install-all ) işe yaramadı.

Log detayları aşağıdaki gibidir :
slight_smile:
2020-03-02T09:56:16.240+03:00| appLoader| I125: Log for appLoader pid=10332 version=15.5.0 build=build-14665864 option=Release
2020-03-02T09:56:16.240+03:00| appLoader| I125: The process is 64-bit.
2020-03-02T09:56:16.240+03:00| appLoader| I125: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
2020-03-02T09:56:16.240+03:00| appLoader| I125: Host is Linux 5.5.6-1-MANJARO Manjaro Linux
2020-03-02T09:56:16.266+03:00| appLoader| I125: Invocation: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig --launcher=/usr/bin/vmware-modconfig --appname=VMware Workstation --icon=vmware-workstation"
2020-03-02T09:56:16.266+03:00| appLoader| I125: Calling: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig --launcher=/usr/bin/vmware-modconfig --appname=VMware Workstation --icon=vmware-workstation"
2020-03-02T09:56:16.266+03:00| appLoader| I125: VMDEVEL not set.
2020-03-02T09:56:16.266+03:00| appLoader| I125: Using configuration file: /etc/vmware/config
2020-03-02T09:56:16.266+03:00| appLoader| I125: Use library directory: /usr/lib/vmware
2020-03-02T09:56:16.269+03:00| appLoader| I125: Setup root library: /usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so
2020-03-02T09:56:16.269+03:00| appLoader| I125: Execute ldd(1) in child process 10346.
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125: Initial check: (18409)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ linux-vdso.so.1 (0x00007fff7e3fb000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0x00007f6c169b0000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libglibmm-2.4.so.1 => /usr/lib/libglibmm-2.4.so.1 (0x00007f6c16925000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libsigc-2.0.so.0 => /usr/lib/libsigc-2.0.so.0 (0x00007f6c1691a000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libxml2.so.2 => /usr/lib/libxml2.so.2 (0x00007f6c167b4000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libatkmm-1.6.so.1 => /usr/lib/libatkmm-1.6.so.1 (0x00007f6c16763000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgtk-3.so.0 => /usr/lib/libgtk-3.so.0 (0x00007f6c16088000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgtkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/libgtkmm-3.0.so.1 (0x00007f6c15aff000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libvmwarebase.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so (0x00007f6c14f9d000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libvmwareui.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so (0x00007f6c131fa000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00007f6c13011000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007f6c12ecb000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgcc_s.so.1 => /usr/lib/libgcc_s.so.1 (0x00007f6c12eb1000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libpthread.so.0 => /usr/lib/libpthread.so.0 (0x00007f6c12e8f000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007f6c12cc9000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libpcre.so.1 => /usr/lib/libpcre.so.1 (0x00007f6c12c54000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0x00007f6c12bf8000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f6c12bf3000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libdl.so.2 => /usr/lib/libdl.so.2 (0x00007f6c12bee000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libicuuc.so.65 => /usr/lib/libicuuc.so.65 (0x00007f6c12a0c000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00007f6c129f2000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ liblzma.so.5 => /usr/lib/liblzma.so.5 (0x00007f6c129c8000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0x00007f6c1299f000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgdk-3.so.0 => /usr/lib/libgdk-3.so.0 (0x00007f6c128a5000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0x00007f6c126f5000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0 (0x00007f6c126e5000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0x00007f6c12697000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libharfbuzz.so.0 => /usr/lib/libharfbuzz.so.0 (0x00007f6c12591000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0x00007f6c1246d000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007f6c12456000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0x00007f6c1240f000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0x00007f6c12341000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libfribidi.so.0 => /usr/lib/libfribidi.so.0 (0x00007f6c12323000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libcairo-gobject.so.2 => /usr/lib/libcairo-gobject.so.2 (0x00007f6c12315000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0x00007f6c122ef000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libepoxy.so.0 => /usr/lib/libepoxy.so.0 (0x00007f6c121c4000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0x00007f6c121b1000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00007f6c12071000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libatk-bridge-2.0.so.0 => /usr/lib/libatk-bridge-2.0.so.0 (0x00007f6c1203d000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0x00007f6c12032000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgdkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/libgdkmm-3.0.so.1 (0x00007f6c11fd9000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgiomm-2.4.so.1 => /usr/lib/libgiomm-2.4.so.1 (0x00007f6c11dfa000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libpangomm-1.4.so.1 => /usr/lib/libpangomm-1.4.so.1 (0x00007f6c11dc9000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libcairomm-1.0.so.1 => /usr/lib/libcairomm-1.0.so.1 (0x00007f6c11da1000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ librt.so.1 => /usr/lib/librt.so.1 (0x00007f6c11d94000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f6c16d56000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libpng12.so.0 => not found
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libcds.so => /usr/lib/vmware/lib/libcds.so/libcds.so (0x00007f6c11b5e000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgcr-ui-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-ui-3.so.1 (0x00007f6c11ae0000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgcr-base-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-base-3.so.1 (0x00007f6c11a41000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00007f6c11a3c000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00007f6c11a25000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libbasichttp.so => /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so/libbasichttp.so (0x00007f6c1181b000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgvmomi.so => /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so/libgvmomi.so (0x00007f6c10eae000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libffi.so.6 => /usr/lib/libffi.so.6 (0x00007f6c10ea3000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libicudata.so.65 => /usr/lib/libicudata.so.65 (0x00007f6c0f3f2000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libxkbcommon.so.0 => /usr/lib/libxkbcommon.so.0 (0x00007f6c0f3af000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libwayland-client.so.0 => /usr/lib/libwayland-client.so.0 (0x00007f6c0f39f000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libwayland-cursor.so.0 => /usr/lib/libwayland-cursor.so.0 (0x00007f6c0f396000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libwayland-egl.so.1 => /usr/lib/libwayland-egl.so.1 (0x00007f6c0f391000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0x00007f6c0f385000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0x00007f6c0f380000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0x00007f6c0f379000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0x00007f6c0f36c000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0x00007f6c0f367000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libmount.so.1 => /usr/lib/libmount.so.1 (0x00007f6c0f30a000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libresolv.so.2 => /usr/lib/libresolv.so.2 (0x00007f6c0f2f1000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libthai.so.0 => /usr/lib/libthai.so.0 (0x00007f6c0f2e4000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgraphite2.so.3 => /usr/lib/libgraphite2.so.3 (0x00007f6c0f2bf000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0x00007f6c0f215000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libpng16.so.16 => /usr/lib/libpng16.so.16 (0x00007f6c0f1dd000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libxcb-shm.so.0 => /usr/lib/libxcb-shm.so.0 (0x00007f6c0f1d8000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0x00007f6c0f1ae000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libxcb-render.so.0 => /usr/lib/libxcb-render.so.0 (0x00007f6c0f19c000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0x00007f6c0f18f000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0x00007f6c0f15f000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libuuid.so.1 => /usr/lib/libuuid.so.1 (0x00007f6c0f156000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libbz2.so.1.0 => /usr/lib/libbz2.so.1.0 (0x00007f6c0f143000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libdbus-1.so.3 => /usr/lib/libdbus-1.so.3 (0x00007f6c0f0f7000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libatspi.so.0 => /usr/lib/libatspi.so.0 (0x00007f6c0f0c0000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libcurl.so.4 => /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4/libcurl.so.4 (0x00007f6c0ee4d000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libssl.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.0.2/libssl.so.1.0.2 (0x00007f6c0ebda000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libcrypto.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.0.2/libcrypto.so.1.0.2 (0x00007f6c0e71b000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgck-1.so.0 => /usr/lib/libgck-1.so.0 (0x00007f6c0e6df000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgcrypt.so.20 => /usr/lib/libgcrypt.so.20 (0x00007f6c0e5c1000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libp11-kit.so.0 => /usr/lib/libp11-kit.so.0 (0x00007f6c0e498000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libblkid.so.1 => /usr/lib/libblkid.so.1 (0x00007f6c0e447000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libdatrie.so.1 => /usr/lib/libdatrie.so.1 (0x00007f6c0e240000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00007f6c0e236000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libsystemd.so.0 => /usr/lib/libsystemd.so.0 (0x00007f6c0e18f000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ libgpg-error.so.0 => /usr/lib/libgpg-error.so.0 (0x00007f6c0e16d000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ liblz4.so.1 => /usr/lib/liblz4.so.1 (0x00007f6c0e14b000)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_read_fn, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_sig_cmp, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_strip_alpha, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_read_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_destroy_read_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_end, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_info_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_filter, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_update_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_compression_level, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_filler, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_packing, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_image, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_write_fn, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_end, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_bgr, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_destroy_write_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_IHDR, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_row, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_PLTE, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_io_ptr, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_PLTE, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_error, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_write_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_rowbytes, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_IHDR, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_add_alpha, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib10spawn_syncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPSsSG_Pi (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gdk11DragContext12list_targetsEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData13get_selectionEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib17file_get_contentsERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5beginEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib18filename_from_utf8ERKNS_7ustringE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK4Glib7ustring3endEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib11shell_quoteERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib9file_testERKSsNS_8FileTestE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gdk6Pixbuf4saveERKSsRKN4Glib7ustringE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData10get_targetEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gio7AppInfo14get_executableEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib6ModuleC1ERKSsNS_11ModuleFlagsE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib17uri_escape_stringERKSsS1_b (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring3endEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gdk6Pixbuf16create_from_fileERKSsiib (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib12get_home_dirEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData11get_targetsEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib22spawn_async_with_pipesERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPiSG_SG_SG (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib10ObjectBase4gobjEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib3DirC1ERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK4Glib11DirIteratordeEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib15filename_to_uriERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN3Gtk13SelectionData3setERKSsS2 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK4Glib10ObjectBase4gobjEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib8Checksum16compute_checksumENS0_12ChecksumTypeERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib17get_user_data_dirEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib20find_program_in_pathERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gio7AppInfo22launch_default_for_uriERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK4Glib7ustring5beginEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib14build_filenameERKSsS1 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib13get_user_nameEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib19uri_unescape_stringERKSsS1 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib14build_filenameERKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib11spawn_asyncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPi (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gio7AppInfo20get_default_for_typeERKSsb (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData18get_data_as_stringEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustringC1ERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib7ustring5eraseENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEES6 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData13get_data_typeEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring6insertENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEEj (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib16path_get_dirnameERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib9IOChannel12set_encodingERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib9IOChannel16create_from_fileERKSsS2 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gtk11FileChooser12set_filenameERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib15filename_to_uriERKSsRKNS_7ustringE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gtk11CssProvider14load_from_dataERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib16filename_to_utf8ERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk11FileChooser18get_current_folderEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN5Cairo12ImageSurface15create_from_pngESs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5eraseENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib14build_filenameERKSsS1_S1 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib15get_current_dirEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gtk11FileChooser18set_current_folderERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk11FileChooser12get_filenameEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gdk6Pixbuf16create_from_fileERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib11get_prgnameEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustringaSERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib6getenvERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib29get_unichar_from_std_iteratorEN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib10spawn_syncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPSsSG_Pi (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5beginEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib11shell_quoteERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib9file_testERKSsNS_8FileTestE (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib20find_program_in_pathERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib14build_filenameERKSsS1 (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib11spawn_asyncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPi (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustringC1ERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib16path_get_dirnameERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib16filename_to_utf8ERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5eraseENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEE (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib15get_current_dirEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gtk11FileChooser18set_current_folderERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk11FileChooser12get_filenameEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustringaSERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib6getenvERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T09:56:16.365+03:00| appLoader| I125+
2020-03-02T09:56:16.366+03:00| appLoader| I125: Use shipped C++ interface for the GTK+ library.
2020-03-02T09:56:16.366+03:00| appLoader| I125: Execute ldd(1) in child process 10347.
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125: Setup GTKmm: (9572)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ linux-vdso.so.1 (0x00007ffc2b50f000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0x00007f08368bd000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libglibmm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libglibmm-2.4.so.1/libglibmm-2.4.so.1 (0x00007f083664b000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libsigc-2.0.so.0 => /usr/lib/vmware/lib/libsigc-2.0.so.0/libsigc-2.0.so.0 (0x00007f0836445000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libxml2.so.2 => /usr/lib/libxml2.so.2 (0x00007f08362df000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libatkmm-1.6.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libatkmm-1.6.so.1/libatkmm-1.6.so.1 (0x00007f0836095000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgtk-3.so.0 => /usr/lib/libgtk-3.so.0 (0x00007f08359ba000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgtkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgtkmm-3.0.so.1/libgtkmm-3.0.so.1 (0x00007f08352fb000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libvmwarebase.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so (0x00007f0834797000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libvmwareui.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so (0x00007f08329f6000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00007f083280d000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007f08326c7000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgcc_s.so.1 => /usr/lib/libgcc_s.so.1 (0x00007f08326ad000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libpthread.so.0 => /usr/lib/libpthread.so.0 (0x00007f083268b000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007f08324c3000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libpcre.so.1 => /usr/lib/libpcre.so.1 (0x00007f0832450000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0x00007f08323f4000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f08323ef000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ librt.so.1 => /usr/lib/librt.so.1 (0x00007f08323e4000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libdl.so.2 => /usr/lib/libdl.so.2 (0x00007f08323df000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libicuuc.so.65 => /usr/lib/libicuuc.so.65 (0x00007f08321fb000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00007f08321e1000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ liblzma.so.5 => /usr/lib/liblzma.so.5 (0x00007f08321b9000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0x00007f0832190000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgdk-3.so.0 => /usr/lib/libgdk-3.so.0 (0x00007f0832096000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0x00007f0831ee6000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0 (0x00007f0831ed4000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0x00007f0831e86000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libharfbuzz.so.0 => /usr/lib/libharfbuzz.so.0 (0x00007f0831d82000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0x00007f0831c5e000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007f0831c47000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0x00007f0831c00000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0x00007f0831b30000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libfribidi.so.0 => /usr/lib/libfribidi.so.0 (0x00007f0831b12000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libcairo-gobject.so.2 => /usr/lib/libcairo-gobject.so.2 (0x00007f0831b06000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0x00007f0831ae0000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libepoxy.so.0 => /usr/lib/libepoxy.so.0 (0x00007f08319b5000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0x00007f08319a2000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00007f0831860000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libatk-bridge-2.0.so.0 => /usr/lib/libatk-bridge-2.0.so.0 (0x00007f083182c000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0x00007f0831823000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgdkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgdkmm-3.0.so.1/libgdkmm-3.0.so.1 (0x00007f08315e1000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgiomm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgiomm-2.4.so.1/libgiomm-2.4.so.1 (0x00007f0831261000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libpangomm-1.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libpangomm-1.4.so.1/libpangomm-1.4.so.1 (0x00007f0831034000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libcairomm-1.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libcairomm-1.0.so.1/libcairomm-1.0.so.1 (0x00007f0830e10000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f0836c63000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libpng12.so.0 => not found
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libcds.so => /usr/lib/vmware/lib/libcds.so/libcds.so (0x00007f0830bda000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgcr-ui-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-ui-3.so.1 (0x00007f0830b5c000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgcr-base-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-base-3.so.1 (0x00007f0830abd000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00007f0830ab6000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00007f0830aa1000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libbasichttp.so => /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so/libbasichttp.so (0x00007f0830897000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgvmomi.so => /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so/libgvmomi.so (0x00007f082ff2a000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libffi.so.6 => /usr/lib/libffi.so.6 (0x00007f082ff1f000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libicudata.so.65 => /usr/lib/libicudata.so.65 (0x00007f082e46c000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libxkbcommon.so.0 => /usr/lib/libxkbcommon.so.0 (0x00007f082e42b000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libwayland-client.so.0 => /usr/lib/libwayland-client.so.0 (0x00007f082e41b000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libwayland-cursor.so.0 => /usr/lib/libwayland-cursor.so.0 (0x00007f082e412000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libwayland-egl.so.1 => /usr/lib/libwayland-egl.so.1 (0x00007f082e40d000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0x00007f082e401000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0x00007f082e3fa000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0x00007f082e3f5000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0x00007f082e3e8000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0x00007f082e3e3000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libmount.so.1 => /usr/lib/libmount.so.1 (0x00007f082e386000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libresolv.so.2 => /usr/lib/libresolv.so.2 (0x00007f082e36d000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libthai.so.0 => /usr/lib/libthai.so.0 (0x00007f082e360000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgraphite2.so.3 => /usr/lib/libgraphite2.so.3 (0x00007f082e33b000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0x00007f082e291000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libpng16.so.16 => /usr/lib/libpng16.so.16 (0x00007f082e259000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libxcb-shm.so.0 => /usr/lib/libxcb-shm.so.0 (0x00007f082e254000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0x00007f082e22a000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libxcb-render.so.0 => /usr/lib/libxcb-render.so.0 (0x00007f082e218000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0x00007f082e20b000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0x00007f082e1db000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libuuid.so.1 => /usr/lib/libuuid.so.1 (0x00007f082e1d2000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libbz2.so.1.0 => /usr/lib/libbz2.so.1.0 (0x00007f082e1bf000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libdbus-1.so.3 => /usr/lib/libdbus-1.so.3 (0x00007f082e173000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libatspi.so.0 => /usr/lib/libatspi.so.0 (0x00007f082e13c000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libpng12.so.0 => not found
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libcurl.so.4 => /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4/libcurl.so.4 (0x00007f082dec9000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libssl.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.0.2/libssl.so.1.0.2 (0x00007f082dc56000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libcrypto.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.0.2/libcrypto.so.1.0.2 (0x00007f082d795000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgck-1.so.0 => /usr/lib/libgck-1.so.0 (0x00007f082d75b000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgcrypt.so.20 => /usr/lib/libgcrypt.so.20 (0x00007f082d63d000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libp11-kit.so.0 => /usr/lib/libp11-kit.so.0 (0x00007f082d514000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libblkid.so.1 => /usr/lib/libblkid.so.1 (0x00007f082d4c3000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libdatrie.so.1 => /usr/lib/libdatrie.so.1 (0x00007f082d2ba000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00007f082d2b2000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libsystemd.so.0 => /usr/lib/libsystemd.so.0 (0x00007f082d20b000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ libgpg-error.so.0 => /usr/lib/libgpg-error.so.0 (0x00007f082d1e9000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ liblz4.so.1 => /usr/lib/liblz4.so.1 (0x00007f082d1c7000)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_read_fn, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_sig_cmp, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_strip_alpha, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_read_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_destroy_read_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_end, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_info_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_filter, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_update_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_compression_level, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_filler, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_packing, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_image, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_write_fn, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_end, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_bgr, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_destroy_write_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_IHDR, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_row, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_PLTE, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_io_ptr, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_PLTE, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_error, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_write_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_rowbytes, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_IHDR, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_add_alpha, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125+
2020-03-02T09:56:16.458+03:00| appLoader| I125: Check GTK+ stack in system using child process 10348.
2020-03-02T09:56:16.481+03:00| appLoader| I125: Use shipped PNG library.
2020-03-02T09:56:16.483+03:00| appLoader| I125: Execute ldd(1) in child process 10349.
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125: Final check: (6478)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ linux-vdso.so.1 (0x00007fffcd716000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0x00007f8119186000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libglibmm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libglibmm-2.4.so.1/libglibmm-2.4.so.1 (0x00007f8118f14000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libsigc-2.0.so.0 => /usr/lib/vmware/lib/libsigc-2.0.so.0/libsigc-2.0.so.0 (0x00007f8118d0e000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libxml2.so.2 => /usr/lib/libxml2.so.2 (0x00007f8118ba8000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libatkmm-1.6.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libatkmm-1.6.so.1/libatkmm-1.6.so.1 (0x00007f811895e000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgtk-3.so.0 => /usr/lib/libgtk-3.so.0 (0x00007f8118283000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgtkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgtkmm-3.0.so.1/libgtkmm-3.0.so.1 (0x00007f8117bc4000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libvmwarebase.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so (0x00007f8117060000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libvmwareui.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so (0x00007f81152bf000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00007f81150d6000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007f8114f90000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgcc_s.so.1 => /usr/lib/libgcc_s.so.1 (0x00007f8114f76000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libpthread.so.0 => /usr/lib/libpthread.so.0 (0x00007f8114f54000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007f8114d8c000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libpcre.so.1 => /usr/lib/libpcre.so.1 (0x00007f8114d19000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0x00007f8114cbd000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f8114cb8000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ librt.so.1 => /usr/lib/librt.so.1 (0x00007f8114cad000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libdl.so.2 => /usr/lib/libdl.so.2 (0x00007f8114ca8000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libicuuc.so.65 => /usr/lib/libicuuc.so.65 (0x00007f8114ac4000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00007f8114aaa000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ liblzma.so.5 => /usr/lib/liblzma.so.5 (0x00007f8114a82000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0x00007f8114a59000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgdk-3.so.0 => /usr/lib/libgdk-3.so.0 (0x00007f811495f000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0x00007f81147af000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0 (0x00007f811479d000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0x00007f811474f000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libharfbuzz.so.0 => /usr/lib/libharfbuzz.so.0 (0x00007f811464b000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0x00007f8114527000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007f8114510000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0x00007f81144c9000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0x00007f81143f9000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libfribidi.so.0 => /usr/lib/libfribidi.so.0 (0x00007f81143db000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libcairo-gobject.so.2 => /usr/lib/libcairo-gobject.so.2 (0x00007f81143cf000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0x00007f81143a9000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libepoxy.so.0 => /usr/lib/libepoxy.so.0 (0x00007f811427e000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0x00007f811426b000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00007f8114129000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libatk-bridge-2.0.so.0 => /usr/lib/libatk-bridge-2.0.so.0 (0x00007f81140f5000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0x00007f81140ec000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgdkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgdkmm-3.0.so.1/libgdkmm-3.0.so.1 (0x00007f8113eaa000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgiomm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgiomm-2.4.so.1/libgiomm-2.4.so.1 (0x00007f8113b2a000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libpangomm-1.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libpangomm-1.4.so.1/libpangomm-1.4.so.1 (0x00007f81138fd000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libcairomm-1.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libcairomm-1.0.so.1/libcairomm-1.0.so.1 (0x00007f81136d9000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libpng12.so.0 => /usr/lib/vmware/lib/libpng12.so.0/libpng12.so.0 (0x00007f81134b2000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f811952c000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libcds.so => /usr/lib/vmware/lib/libcds.so/libcds.so (0x00007f811327c000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgcr-ui-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-ui-3.so.1 (0x00007f81131fe000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgcr-base-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-base-3.so.1 (0x00007f811315f000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00007f8113158000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00007f8113143000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libbasichttp.so => /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so/libbasichttp.so (0x00007f8112f39000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgvmomi.so => /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so/libgvmomi.so (0x00007f81125cc000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libffi.so.6 => /usr/lib/libffi.so.6 (0x00007f81125c1000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libicudata.so.65 => /usr/lib/libicudata.so.65 (0x00007f8110b0e000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libxkbcommon.so.0 => /usr/lib/libxkbcommon.so.0 (0x00007f8110acd000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libwayland-client.so.0 => /usr/lib/libwayland-client.so.0 (0x00007f8110abd000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libwayland-cursor.so.0 => /usr/lib/libwayland-cursor.so.0 (0x00007f8110ab4000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libwayland-egl.so.1 => /usr/lib/libwayland-egl.so.1 (0x00007f8110aaf000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0x00007f8110aa3000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0x00007f8110a9c000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0x00007f8110a97000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0x00007f8110a8a000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0x00007f8110a85000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libmount.so.1 => /usr/lib/libmount.so.1 (0x00007f8110a28000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libresolv.so.2 => /usr/lib/libresolv.so.2 (0x00007f8110a0f000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libthai.so.0 => /usr/lib/libthai.so.0 (0x00007f8110a02000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgraphite2.so.3 => /usr/lib/libgraphite2.so.3 (0x00007f81109dd000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0x00007f8110933000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libpng16.so.16 => /usr/lib/libpng16.so.16 (0x00007f81108fb000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libxcb-shm.so.0 => /usr/lib/libxcb-shm.so.0 (0x00007f81108f6000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0x00007f81108cc000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libxcb-render.so.0 => /usr/lib/libxcb-render.so.0 (0x00007f81108ba000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0x00007f81108ad000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0x00007f811087d000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libuuid.so.1 => /usr/lib/libuuid.so.1 (0x00007f8110874000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libbz2.so.1.0 => /usr/lib/libbz2.so.1.0 (0x00007f8110861000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libdbus-1.so.3 => /usr/lib/libdbus-1.so.3 (0x00007f8110815000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libatspi.so.0 => /usr/lib/libatspi.so.0 (0x00007f81107de000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libcurl.so.4 => /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4/libcurl.so.4 (0x00007f811056b000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libssl.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.0.2/libssl.so.1.0.2 (0x00007f81102f8000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libcrypto.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.0.2/libcrypto.so.1.0.2 (0x00007f810fe39000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgck-1.so.0 => /usr/lib/libgck-1.so.0 (0x00007f810fdfd000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgcrypt.so.20 => /usr/lib/libgcrypt.so.20 (0x00007f810fcdf000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libp11-kit.so.0 => /usr/lib/libp11-kit.so.0 (0x00007f810fbb6000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libblkid.so.1 => /usr/lib/libblkid.so.1 (0x00007f810fb65000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libdatrie.so.1 => /usr/lib/libdatrie.so.1 (0x00007f810f95e000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00007f810f954000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libsystemd.so.0 => /usr/lib/libsystemd.so.0 (0x00007f810f8ad000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ libgpg-error.so.0 => /usr/lib/libgpg-error.so.0 (0x00007f810f88b000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ liblz4.so.1 => /usr/lib/liblz4.so.1 (0x00007f810f869000)
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125: Setup LD_LIBRARY_PATH=
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmplayer.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-app-control.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-enter-serial.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-fuseUI.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-gksu.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-netcfg.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-tray.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-zenity.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/liblicenseTool.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig-console.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-setup-helper.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-mount.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-vprobe.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libcds.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvnetlib.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libnfc-types.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libssoclient.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvim-types.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmacore.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmomi.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/diskLibWrapper.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libsvga3dsw.so
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.0.2
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.0.2
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libatkmm-1.6.so.1
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libcairomm-1.0.so.1
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libgdkmm-3.0.so.1
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libgiomm-2.4.so.1
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libglibmm-2.4.so.1
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libgtkmm-3.0.so.1
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libpangomm-1.4.so.1
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libsigc-2.0.so.0
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libpng12.so.0
2020-03-02T09:56:16.594+03:00| appLoader| I125+
2020-03-02T09:56:16.596+03:00| appLoader| I125: Invocation: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig --launcher=/usr/bin/vmware-modconfig --appname=VMware Workstation --icon=vmware-workstation"
2020-03-02T09:56:16.596+03:00| appLoader| I125: Calling: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig --launcher=/usr/bin/vmware-modconfig --appname=VMware Workstation --icon=vmware-workstation"
2020-03-02T09:56:16.596+03:00| appLoader| I125: VMDEVEL not set.
2020-03-02T09:56:16.596+03:00| appLoader| I125: Using configuration file: /etc/vmware/config
2020-03-02T09:56:16.596+03:00| appLoader| I125: Use library directory: /usr/lib/vmware

Sorun DKMS ile ilgili gibi duruyor.
pamac build vmware-modules-dkms-git veya yay -S vmware-modules-dkms-git ile dkms modulunü kurarmısın.

Yardımlarınız için çok teşekkür ederim, yay komutunu calıstırdım kurulum yapıldı ama bazı hatalar gordum faydası olurmu bilmiyorum aşağıda gönderiyorum.Sorunum devam ediyor :frowning:

yay -S vmware-modules-dkms-git
:: Checking for conflicts...
:: Checking for inner conflicts...
[Repo Make: 1] dkms-2.8.1-1
[Aur: 1] vmware-modules-dkms-git-1.1-4

==> Remove make dependencies after install? [y/N] y
:: Downloaded PKGBUILD (1/1): vmware-modules-dkms-git
1 vmware-modules-dkms-git (Build Files Exist)
==> Diffs to show?
==> [N]one [A]ll [Ab]ort [I]nstalled [No]tInstalled or (1 2 3, 1-3, ^4)
==> n
:: Parsing SRCINFO (1/1): vmware-modules-dkms-git
[sudo] password for nb27cc52:
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (1) dkms-2.8.1-1

Total Download Size: 0,05 MiB
Total Installed Size: 0,17 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
:: Retrieving packages...
dkms-2.8.1-1-any 52,2 KiB 507 KiB/s 00:00 [######################] 100%
(1/1) checking keys in keyring [######################] 100%
(1/1) checking package integrity [######################] 100%
(1/1) loading package files [######################] 100%
(1/1) checking for file conflicts [######################] 100%
(1/1) checking available disk space [######################] 100%
:: Processing package changes...
(1/1) installing dkms [######################] 100%
Optional dependencies for dkms
linux-headers: build modules against the Arch kernel [installed]
linux-lts-headers: build modules against the LTS kernel
linux-zen-headers: build modules against the ZEN kernel
linux-hardened-headers: build modules against the HARDENED kernel
:: Running post-transaction hooks...
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
==> Making package: vmware-modules-dkms-git 1.1-4 (Pzt 02 Mar 2020 12:04:16)
==> Retrieving sources...
-> Found dkms.conf.in
-> Found dkms.sh.in
==> Validating source files with sha256sums...
dkms.conf.in ... Passed
dkms.sh.in ... Passed
dkms not satisfied, flushing install queue
==> Making package: vmware-modules-dkms-git 1.1-4 (Pzt 02 Mar 2020 12:04:16)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> Retrieving sources...
-> Found dkms.conf.in
-> Found dkms.sh.in
==> Validating source files with sha256sums...
dkms.conf.in ... Passed
dkms.sh.in ... Passed
==> Removing existing $srcdir/ directory...
==> Extracting sources...
==> Starting prepare()...
==> Sources are ready.
==> Making package: vmware-modules-dkms-git 1.1-4 (Pzt 02 Mar 2020 12:04:17)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> WARNING: Using existing $srcdir/ tree
==> Entering fakeroot environment...
==> Starting package()...
==> Tidying install...
-> Removing libtool files...
-> Purging unwanted files...
-> Removing static library files...
-> Stripping unneeded symbols from binaries and libraries...
-> Compressing man and info pages...
==> Checking for packaging issues...
==> Creating package "vmware-modules-dkms-git"...
-> Generating .PKGINFO file...
-> Generating .BUILDINFO file...
-> Adding install file...
-> Generating .MTREE file...
-> Compressing package...
==> Leaving fakeroot environment.
==> Finished making: vmware-modules-dkms-git 1.1-4 (Pzt 02 Mar 2020 12:04:18)
==> Cleaning up...
loading packages...
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (1) vmware-modules-dkms-git-1.1-4

Total Installed Size: 0,00 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]
(1/1) checking keys in keyring [######################] 100%
(1/1) checking package integrity [######################] 100%
(1/1) loading package files [######################] 100%
(1/1) checking for file conflicts [######################] 100%
(1/1) checking available disk space [######################] 100%
:: Processing package changes...
Cloning into '/usr/src/vmware-host-modules-1.1'...
(1/1) installing vmware-modules-dkms-git [######################] 100%
Optional dependencies for vmware-modules-dkms-git
vmware-workstation: Required, but using the AUR package is optional
:: Running post-transaction hooks...
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Install DKMS modules
==> dkms install vmware-host-modules/1.1 -k 4.19.106-1-MANJARO
From https://github.com/mkubecek/vmware-host-modules

 • branch master -> FETCH_HEAD
  ==> dkms install vmware-host-modules/1.1 -k 5.5.6-1-MANJARO
  From https://github.com/mkubecek/vmware-host-modules
 • branch master -> FETCH_HEAD
  Error! Bad return status for module build on kernel: 5.5.6-1-MANJARO (x86_64)
  Consult /var/lib/dkms/vmware-host-modules/1.1/build/make.log for more information.
  checking dependencies...

Packages (1) dkms-2.8.1-1

Total Removed Size: 0,17 MiB

:: Do you want to remove these packages? [Y/n]
:: Processing package changes...
(1/1) removing dkms [######################] 100%
:: Running post-transaction hooks...
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...

Yeni gelen hata logu aşağıdadır :frowning:
2020-03-02T12:09:29.233+03:00| appLoader| I125: Log for appLoader pid=30057 version=15.5.0 build=build-14665864 option=Release
2020-03-02T12:09:29.233+03:00| appLoader| I125: The process is 64-bit.
2020-03-02T12:09:29.233+03:00| appLoader| I125: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
2020-03-02T12:09:29.233+03:00| appLoader| I125: Host is Linux 5.5.6-1-MANJARO Manjaro Linux
2020-03-02T12:09:29.259+03:00| appLoader| I125: Invocation: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig --launcher=/usr/bin/vmware-modconfig --appname=VMware Workstation --icon=vmware-workstation"
2020-03-02T12:09:29.259+03:00| appLoader| I125: Calling: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig --launcher=/usr/bin/vmware-modconfig --appname=VMware Workstation --icon=vmware-workstation"
2020-03-02T12:09:29.259+03:00| appLoader| I125: VMDEVEL not set.
2020-03-02T12:09:29.259+03:00| appLoader| I125: Using configuration file: /etc/vmware/config
2020-03-02T12:09:29.259+03:00| appLoader| I125: Use library directory: /usr/lib/vmware
2020-03-02T12:09:29.262+03:00| appLoader| I125: Setup root library: /usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so
2020-03-02T12:09:29.262+03:00| appLoader| I125: Execute ldd(1) in child process 30072.
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125: Initial check: (18409)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ linux-vdso.so.1 (0x00007ffc21ecf000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0x00007fc99e3fe000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libglibmm-2.4.so.1 => /usr/lib/libglibmm-2.4.so.1 (0x00007fc99e373000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libsigc-2.0.so.0 => /usr/lib/libsigc-2.0.so.0 (0x00007fc99e368000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libxml2.so.2 => /usr/lib/libxml2.so.2 (0x00007fc99e202000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libatkmm-1.6.so.1 => /usr/lib/libatkmm-1.6.so.1 (0x00007fc99e1b1000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgtk-3.so.0 => /usr/lib/libgtk-3.so.0 (0x00007fc99dad6000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgtkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/libgtkmm-3.0.so.1 (0x00007fc99d54d000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libvmwarebase.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so (0x00007fc99c9eb000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libvmwareui.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so (0x00007fc99ac48000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00007fc99aa5f000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007fc99a919000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgcc_s.so.1 => /usr/lib/libgcc_s.so.1 (0x00007fc99a8ff000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libpthread.so.0 => /usr/lib/libpthread.so.0 (0x00007fc99a8dd000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007fc99a717000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libpcre.so.1 => /usr/lib/libpcre.so.1 (0x00007fc99a6a2000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0x00007fc99a646000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007fc99a641000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libdl.so.2 => /usr/lib/libdl.so.2 (0x00007fc99a63c000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libicuuc.so.65 => /usr/lib/libicuuc.so.65 (0x00007fc99a45a000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00007fc99a440000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ liblzma.so.5 => /usr/lib/liblzma.so.5 (0x00007fc99a416000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0x00007fc99a3ed000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgdk-3.so.0 => /usr/lib/libgdk-3.so.0 (0x00007fc99a2f3000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0x00007fc99a143000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0 (0x00007fc99a133000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0x00007fc99a0e5000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libharfbuzz.so.0 => /usr/lib/libharfbuzz.so.0 (0x00007fc999fdf000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0x00007fc999ebb000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007fc999ea4000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0x00007fc999e5d000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0x00007fc999d8f000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libfribidi.so.0 => /usr/lib/libfribidi.so.0 (0x00007fc999d71000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libcairo-gobject.so.2 => /usr/lib/libcairo-gobject.so.2 (0x00007fc999d63000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0x00007fc999d3d000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libepoxy.so.0 => /usr/lib/libepoxy.so.0 (0x00007fc999c12000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0x00007fc999bff000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00007fc999abf000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libatk-bridge-2.0.so.0 => /usr/lib/libatk-bridge-2.0.so.0 (0x00007fc999a8b000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0x00007fc999a80000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgdkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/libgdkmm-3.0.so.1 (0x00007fc999a27000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgiomm-2.4.so.1 => /usr/lib/libgiomm-2.4.so.1 (0x00007fc999848000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libpangomm-1.4.so.1 => /usr/lib/libpangomm-1.4.so.1 (0x00007fc999817000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libcairomm-1.0.so.1 => /usr/lib/libcairomm-1.0.so.1 (0x00007fc9997ef000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ librt.so.1 => /usr/lib/librt.so.1 (0x00007fc9997e2000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fc99e7a4000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libpng12.so.0 => not found
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libcds.so => /usr/lib/vmware/lib/libcds.so/libcds.so (0x00007fc9995ac000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgcr-ui-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-ui-3.so.1 (0x00007fc99952e000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgcr-base-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-base-3.so.1 (0x00007fc99948f000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00007fc99948a000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00007fc999473000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libbasichttp.so => /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so/libbasichttp.so (0x00007fc999269000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgvmomi.so => /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so/libgvmomi.so (0x00007fc9988fc000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libffi.so.6 => /usr/lib/libffi.so.6 (0x00007fc9988f1000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libicudata.so.65 => /usr/lib/libicudata.so.65 (0x00007fc996e40000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libxkbcommon.so.0 => /usr/lib/libxkbcommon.so.0 (0x00007fc996dfd000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libwayland-client.so.0 => /usr/lib/libwayland-client.so.0 (0x00007fc996ded000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libwayland-cursor.so.0 => /usr/lib/libwayland-cursor.so.0 (0x00007fc996de4000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libwayland-egl.so.1 => /usr/lib/libwayland-egl.so.1 (0x00007fc996ddf000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0x00007fc996dd3000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0x00007fc996dce000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0x00007fc996dc7000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0x00007fc996dba000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0x00007fc996db5000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libmount.so.1 => /usr/lib/libmount.so.1 (0x00007fc996d58000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libresolv.so.2 => /usr/lib/libresolv.so.2 (0x00007fc996d3f000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libthai.so.0 => /usr/lib/libthai.so.0 (0x00007fc996d32000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgraphite2.so.3 => /usr/lib/libgraphite2.so.3 (0x00007fc996d0d000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0x00007fc996c63000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libpng16.so.16 => /usr/lib/libpng16.so.16 (0x00007fc996c2b000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libxcb-shm.so.0 => /usr/lib/libxcb-shm.so.0 (0x00007fc996c26000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0x00007fc996bfc000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libxcb-render.so.0 => /usr/lib/libxcb-render.so.0 (0x00007fc996bea000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0x00007fc996bdd000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0x00007fc996bad000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libuuid.so.1 => /usr/lib/libuuid.so.1 (0x00007fc996ba4000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libbz2.so.1.0 => /usr/lib/libbz2.so.1.0 (0x00007fc996b91000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libdbus-1.so.3 => /usr/lib/libdbus-1.so.3 (0x00007fc996b45000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libatspi.so.0 => /usr/lib/libatspi.so.0 (0x00007fc996b0e000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libcurl.so.4 => /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4/libcurl.so.4 (0x00007fc99689b000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libssl.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.0.2/libssl.so.1.0.2 (0x00007fc996628000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libcrypto.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.0.2/libcrypto.so.1.0.2 (0x00007fc996169000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgck-1.so.0 => /usr/lib/libgck-1.so.0 (0x00007fc99612d000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgcrypt.so.20 => /usr/lib/libgcrypt.so.20 (0x00007fc99600f000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libp11-kit.so.0 => /usr/lib/libp11-kit.so.0 (0x00007fc995ee6000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libblkid.so.1 => /usr/lib/libblkid.so.1 (0x00007fc995e95000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libdatrie.so.1 => /usr/lib/libdatrie.so.1 (0x00007fc995c8e000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00007fc995c84000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libsystemd.so.0 => /usr/lib/libsystemd.so.0 (0x00007fc995bdd000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ libgpg-error.so.0 => /usr/lib/libgpg-error.so.0 (0x00007fc995bbb000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ liblz4.so.1 => /usr/lib/liblz4.so.1 (0x00007fc995b99000)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_read_fn, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_sig_cmp, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_strip_alpha, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_read_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_destroy_read_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_end, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_info_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_filter, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_update_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_compression_level, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_filler, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_packing, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_image, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_write_fn, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_end, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_bgr, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_destroy_write_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_IHDR, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_row, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_PLTE, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_io_ptr, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_PLTE, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_error, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_write_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_rowbytes, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_IHDR, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_add_alpha, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib10spawn_syncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPSsSG_Pi (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gdk11DragContext12list_targetsEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData13get_selectionEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib17file_get_contentsERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5beginEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib18filename_from_utf8ERKNS_7ustringE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK4Glib7ustring3endEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib11shell_quoteERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib9file_testERKSsNS_8FileTestE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gdk6Pixbuf4saveERKSsRKN4Glib7ustringE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData10get_targetEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gio7AppInfo14get_executableEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib6ModuleC1ERKSsNS_11ModuleFlagsE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib17uri_escape_stringERKSsS1_b (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring3endEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gdk6Pixbuf16create_from_fileERKSsiib (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib12get_home_dirEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData11get_targetsEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib22spawn_async_with_pipesERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPiSG_SG_SG (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib10ObjectBase4gobjEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib3DirC1ERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK4Glib11DirIteratordeEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib15filename_to_uriERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN3Gtk13SelectionData3setERKSsS2 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK4Glib10ObjectBase4gobjEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib8Checksum16compute_checksumENS0_12ChecksumTypeERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib17get_user_data_dirEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib20find_program_in_pathERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gio7AppInfo22launch_default_for_uriERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK4Glib7ustring5beginEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib14build_filenameERKSsS1 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib13get_user_nameEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib19uri_unescape_stringERKSsS1 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib14build_filenameERKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib11spawn_asyncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPi (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gio7AppInfo20get_default_for_typeERKSsb (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData18get_data_as_stringEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustringC1ERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib7ustring5eraseENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEES6 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk13SelectionData13get_data_typeEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring6insertENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEEj (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib16path_get_dirnameERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib9IOChannel12set_encodingERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib9IOChannel16create_from_fileERKSsS2 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gtk11FileChooser12set_filenameERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib15filename_to_uriERKSsRKNS_7ustringE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gtk11CssProvider14load_from_dataERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib16filename_to_utf8ERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk11FileChooser18get_current_folderEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN5Cairo12ImageSurface15create_from_pngESs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5eraseENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib14build_filenameERKSsS1_S1 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib15get_current_dirEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gtk11FileChooser18set_current_folderERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk11FileChooser12get_filenameEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gdk6Pixbuf16create_from_fileERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib11get_prgnameEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustringaSERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib6getenvERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib29get_unichar_from_std_iteratorEN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPKcSsEE (/usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib10spawn_syncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPSsSG_Pi (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5beginEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib11shell_quoteERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib9file_testERKSsNS_8FileTestE (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib20find_program_in_pathERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: ZN4Glib14build_filenameERKSsS1 (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib11spawn_asyncERKSsRKNS_11ArrayHandleISsNS_17Container_Helpers10TypeTraitsISsEEEENS_10SpawnFlagsERKN4sigc4slotIvNSA_3nilESC_SC_SC_SC_SC_SC_EEPi (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustringC1ERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib16path_get_dirnameERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib16filename_to_utf8ERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustring5eraseENS_16ustring_IteratorIN9__gnu_cxx17__normal_iteratorIPcSsEEEE (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib15get_current_dirEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN3Gtk11FileChooser18set_current_folderERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZNK3Gtk11FileChooser12get_filenameEv (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib7ustringaSERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: _ZN4Glib6getenvERKSs (/usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so/libvmware-modconfig.so)
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125+
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125: Use shipped C++ interface for the GTK+ library.
2020-03-02T12:09:29.381+03:00| appLoader| I125: Execute ldd(1) in child process 30073.
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125: Setup GTKmm: (9572)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ linux-vdso.so.1 (0x00007ffd2dd2b000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0x00007f499cc6d000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libglibmm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libglibmm-2.4.so.1/libglibmm-2.4.so.1 (0x00007f499c9fb000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libsigc-2.0.so.0 => /usr/lib/vmware/lib/libsigc-2.0.so.0/libsigc-2.0.so.0 (0x00007f499c7f5000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libxml2.so.2 => /usr/lib/libxml2.so.2 (0x00007f499c68f000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libatkmm-1.6.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libatkmm-1.6.so.1/libatkmm-1.6.so.1 (0x00007f499c445000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgtk-3.so.0 => /usr/lib/libgtk-3.so.0 (0x00007f499bd6a000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgtkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgtkmm-3.0.so.1/libgtkmm-3.0.so.1 (0x00007f499b6ab000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libvmwarebase.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so (0x00007f499ab47000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libvmwareui.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so (0x00007f4998da6000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00007f4998bbd000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007f4998a77000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgcc_s.so.1 => /usr/lib/libgcc_s.so.1 (0x00007f4998a5d000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libpthread.so.0 => /usr/lib/libpthread.so.0 (0x00007f4998a3b000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007f4998873000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libpcre.so.1 => /usr/lib/libpcre.so.1 (0x00007f4998800000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0x00007f49987a4000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007f499879f000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ librt.so.1 => /usr/lib/librt.so.1 (0x00007f4998794000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libdl.so.2 => /usr/lib/libdl.so.2 (0x00007f499878f000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libicuuc.so.65 => /usr/lib/libicuuc.so.65 (0x00007f49985ab000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00007f4998591000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ liblzma.so.5 => /usr/lib/liblzma.so.5 (0x00007f4998569000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0x00007f4998540000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgdk-3.so.0 => /usr/lib/libgdk-3.so.0 (0x00007f4998446000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0x00007f4998296000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0 (0x00007f4998284000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0x00007f4998236000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libharfbuzz.so.0 => /usr/lib/libharfbuzz.so.0 (0x00007f4998132000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0x00007f499800e000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007f4997ff7000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0x00007f4997fb0000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0x00007f4997ee0000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libfribidi.so.0 => /usr/lib/libfribidi.so.0 (0x00007f4997ec2000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libcairo-gobject.so.2 => /usr/lib/libcairo-gobject.so.2 (0x00007f4997eb6000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0x00007f4997e90000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libepoxy.so.0 => /usr/lib/libepoxy.so.0 (0x00007f4997d65000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0x00007f4997d52000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00007f4997c10000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libatk-bridge-2.0.so.0 => /usr/lib/libatk-bridge-2.0.so.0 (0x00007f4997bdc000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0x00007f4997bd3000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgdkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgdkmm-3.0.so.1/libgdkmm-3.0.so.1 (0x00007f4997991000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgiomm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgiomm-2.4.so.1/libgiomm-2.4.so.1 (0x00007f4997611000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libpangomm-1.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libpangomm-1.4.so.1/libpangomm-1.4.so.1 (0x00007f49973e4000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libcairomm-1.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libcairomm-1.0.so.1/libcairomm-1.0.so.1 (0x00007f49971c0000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f499d013000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libpng12.so.0 => not found
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libcds.so => /usr/lib/vmware/lib/libcds.so/libcds.so (0x00007f4996f8a000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgcr-ui-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-ui-3.so.1 (0x00007f4996f0c000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgcr-base-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-base-3.so.1 (0x00007f4996e6d000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00007f4996e66000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00007f4996e51000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libbasichttp.so => /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so/libbasichttp.so (0x00007f4996c47000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgvmomi.so => /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so/libgvmomi.so (0x00007f49962da000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libffi.so.6 => /usr/lib/libffi.so.6 (0x00007f49962cf000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libicudata.so.65 => /usr/lib/libicudata.so.65 (0x00007f499481c000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libxkbcommon.so.0 => /usr/lib/libxkbcommon.so.0 (0x00007f49947db000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libwayland-client.so.0 => /usr/lib/libwayland-client.so.0 (0x00007f49947cb000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libwayland-cursor.so.0 => /usr/lib/libwayland-cursor.so.0 (0x00007f49947c2000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libwayland-egl.so.1 => /usr/lib/libwayland-egl.so.1 (0x00007f49947bd000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0x00007f49947b1000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0x00007f49947aa000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0x00007f49947a5000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0x00007f4994798000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0x00007f4994793000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libmount.so.1 => /usr/lib/libmount.so.1 (0x00007f4994736000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libresolv.so.2 => /usr/lib/libresolv.so.2 (0x00007f499471d000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libthai.so.0 => /usr/lib/libthai.so.0 (0x00007f4994710000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgraphite2.so.3 => /usr/lib/libgraphite2.so.3 (0x00007f49946eb000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0x00007f4994641000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libpng16.so.16 => /usr/lib/libpng16.so.16 (0x00007f4994609000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libxcb-shm.so.0 => /usr/lib/libxcb-shm.so.0 (0x00007f4994604000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0x00007f49945da000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libxcb-render.so.0 => /usr/lib/libxcb-render.so.0 (0x00007f49945c8000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0x00007f49945bb000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0x00007f499458b000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libuuid.so.1 => /usr/lib/libuuid.so.1 (0x00007f4994582000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libbz2.so.1.0 => /usr/lib/libbz2.so.1.0 (0x00007f499456f000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libdbus-1.so.3 => /usr/lib/libdbus-1.so.3 (0x00007f4994523000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libatspi.so.0 => /usr/lib/libatspi.so.0 (0x00007f49944ec000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libpng12.so.0 => not found
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libcurl.so.4 => /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4/libcurl.so.4 (0x00007f4994279000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libssl.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.0.2/libssl.so.1.0.2 (0x00007f4994006000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libcrypto.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.0.2/libcrypto.so.1.0.2 (0x00007f4993b45000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgck-1.so.0 => /usr/lib/libgck-1.so.0 (0x00007f4993b0b000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgcrypt.so.20 => /usr/lib/libgcrypt.so.20 (0x00007f49939ed000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libp11-kit.so.0 => /usr/lib/libp11-kit.so.0 (0x00007f49938c4000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libblkid.so.1 => /usr/lib/libblkid.so.1 (0x00007f4993873000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libdatrie.so.1 => /usr/lib/libdatrie.so.1 (0x00007f499366a000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00007f4993662000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libsystemd.so.0 => /usr/lib/libsystemd.so.0 (0x00007f49935bb000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ libgpg-error.so.0 => /usr/lib/libgpg-error.so.0 (0x00007f4993599000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ liblz4.so.1 => /usr/lib/liblz4.so.1 (0x00007f4993577000)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_read_fn, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_sig_cmp, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_strip_alpha, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_read_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_destroy_read_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_end, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_info_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_filter, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_update_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_compression_level, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_filler, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_packing, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_image, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_write_fn, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_end, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_bgr, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_read_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_destroy_write_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_IHDR, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_row, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_PLTE, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_io_ptr, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_PLTE, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_error, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_create_write_struct, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_get_rowbytes, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_write_info, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_IHDR, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+ undefined symbol: png_set_add_alpha, version PNG12_0 (/usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so)
2020-03-02T12:09:29.545+03:00| appLoader| I125+
2020-03-02T12:09:29.546+03:00| appLoader| I125: Check GTK+ stack in system using child process 30074.
2020-03-02T12:09:29.592+03:00| appLoader| I125: Use shipped PNG library.
2020-03-02T12:09:29.595+03:00| appLoader| I125: Execute ldd(1) in child process 30075.
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125: Final check: (6478)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ linux-vdso.so.1 (0x00007ffdc47ef000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/libglib-2.0.so.0 (0x00007fd6641dc000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libglibmm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libglibmm-2.4.so.1/libglibmm-2.4.so.1 (0x00007fd663f6a000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libsigc-2.0.so.0 => /usr/lib/vmware/lib/libsigc-2.0.so.0/libsigc-2.0.so.0 (0x00007fd663d64000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libxml2.so.2 => /usr/lib/libxml2.so.2 (0x00007fd663bfe000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libatkmm-1.6.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libatkmm-1.6.so.1/libatkmm-1.6.so.1 (0x00007fd6639b4000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgtk-3.so.0 => /usr/lib/libgtk-3.so.0 (0x00007fd6632d9000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgtkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgtkmm-3.0.so.1/libgtkmm-3.0.so.1 (0x00007fd662c1a000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libvmwarebase.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so/libvmwarebase.so (0x00007fd6620b6000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libvmwareui.so => /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so/libvmwareui.so (0x00007fd660315000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00007fd66012c000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007fd65ffe6000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgcc_s.so.1 => /usr/lib/libgcc_s.so.1 (0x00007fd65ffcc000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libpthread.so.0 => /usr/lib/libpthread.so.0 (0x00007fd65ffaa000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007fd65fde2000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libpcre.so.1 => /usr/lib/libpcre.so.1 (0x00007fd65fd6f000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/libgobject-2.0.so.0 (0x00007fd65fd13000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgmodule-2.0.so.0 => /usr/lib/libgmodule-2.0.so.0 (0x00007fd65fd0e000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ librt.so.1 => /usr/lib/librt.so.1 (0x00007fd65fd03000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libdl.so.2 => /usr/lib/libdl.so.2 (0x00007fd65fcfe000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libicuuc.so.65 => /usr/lib/libicuuc.so.65 (0x00007fd65fb1a000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00007fd65fb00000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ liblzma.so.5 => /usr/lib/liblzma.so.5 (0x00007fd65fad8000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libatk-1.0.so.0 => /usr/lib/libatk-1.0.so.0 (0x00007fd65faaf000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgdk-3.so.0 => /usr/lib/libgdk-3.so.0 (0x00007fd65f9b5000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgio-2.0.so.0 => /usr/lib/libgio-2.0.so.0 (0x00007fd65f805000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libpangocairo-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangocairo-1.0.so.0 (0x00007fd65f7f3000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libpango-1.0.so.0 => /usr/lib/libpango-1.0.so.0 (0x00007fd65f7a5000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libharfbuzz.so.0 => /usr/lib/libharfbuzz.so.0 (0x00007fd65f6a1000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libcairo.so.2 => /usr/lib/libcairo.so.2 (0x00007fd65f57d000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libpangoft2-1.0.so.0 => /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0 (0x00007fd65f566000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libfontconfig.so.1 => /usr/lib/libfontconfig.so.1 (0x00007fd65f51f000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0x00007fd65f44f000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libfribidi.so.0 => /usr/lib/libfribidi.so.0 (0x00007fd65f431000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libcairo-gobject.so.2 => /usr/lib/libcairo-gobject.so.2 (0x00007fd65f425000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgdk_pixbuf-2.0.so.0 => /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0 (0x00007fd65f3ff000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libepoxy.so.0 => /usr/lib/libepoxy.so.0 (0x00007fd65f2d4000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libXi.so.6 => /usr/lib/libXi.so.6 (0x00007fd65f2c1000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0x00007fd65f17f000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libatk-bridge-2.0.so.0 => /usr/lib/libatk-bridge-2.0.so.0 (0x00007fd65f14b000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libXfixes.so.3 => /usr/lib/libXfixes.so.3 (0x00007fd65f142000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgdkmm-3.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgdkmm-3.0.so.1/libgdkmm-3.0.so.1 (0x00007fd65ef00000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgiomm-2.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libgiomm-2.4.so.1/libgiomm-2.4.so.1 (0x00007fd65eb80000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libpangomm-1.4.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libpangomm-1.4.so.1/libpangomm-1.4.so.1 (0x00007fd65e953000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libcairomm-1.0.so.1 => /usr/lib/vmware/lib/libcairomm-1.0.so.1/libcairomm-1.0.so.1 (0x00007fd65e72f000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libpng12.so.0 => /usr/lib/vmware/lib/libpng12.so.0/libpng12.so.0 (0x00007fd65e508000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fd664582000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libcds.so => /usr/lib/vmware/lib/libcds.so/libcds.so (0x00007fd65e2d2000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgcr-ui-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-ui-3.so.1 (0x00007fd65e254000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgcr-base-3.so.1 => /usr/lib/libgcr-base-3.so.1 (0x00007fd65e1b5000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0x00007fd65e1ae000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0x00007fd65e199000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libbasichttp.so => /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so/libbasichttp.so (0x00007fd65df8f000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgvmomi.so => /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so/libgvmomi.so (0x00007fd65d622000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libffi.so.6 => /usr/lib/libffi.so.6 (0x00007fd65d617000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libicudata.so.65 => /usr/lib/libicudata.so.65 (0x00007fd65bb64000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libxkbcommon.so.0 => /usr/lib/libxkbcommon.so.0 (0x00007fd65bb23000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libwayland-client.so.0 => /usr/lib/libwayland-client.so.0 (0x00007fd65bb13000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libwayland-cursor.so.0 => /usr/lib/libwayland-cursor.so.0 (0x00007fd65bb0a000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libwayland-egl.so.1 => /usr/lib/libwayland-egl.so.1 (0x00007fd65bb05000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libXcursor.so.1 => /usr/lib/libXcursor.so.1 (0x00007fd65baf9000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libXdamage.so.1 => /usr/lib/libXdamage.so.1 (0x00007fd65baf2000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libXcomposite.so.1 => /usr/lib/libXcomposite.so.1 (0x00007fd65baed000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libXrandr.so.2 => /usr/lib/libXrandr.so.2 (0x00007fd65bae0000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libXinerama.so.1 => /usr/lib/libXinerama.so.1 (0x00007fd65badb000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libmount.so.1 => /usr/lib/libmount.so.1 (0x00007fd65ba7e000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libresolv.so.2 => /usr/lib/libresolv.so.2 (0x00007fd65ba65000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libthai.so.0 => /usr/lib/libthai.so.0 (0x00007fd65ba58000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgraphite2.so.3 => /usr/lib/libgraphite2.so.3 (0x00007fd65ba33000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libpixman-1.so.0 => /usr/lib/libpixman-1.so.0 (0x00007fd65b989000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libpng16.so.16 => /usr/lib/libpng16.so.16 (0x00007fd65b951000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libxcb-shm.so.0 => /usr/lib/libxcb-shm.so.0 (0x00007fd65b94c000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0x00007fd65b922000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libxcb-render.so.0 => /usr/lib/libxcb-render.so.0 (0x00007fd65b910000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libXrender.so.1 => /usr/lib/libXrender.so.1 (0x00007fd65b903000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libexpat.so.1 => /usr/lib/libexpat.so.1 (0x00007fd65b8d3000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libuuid.so.1 => /usr/lib/libuuid.so.1 (0x00007fd65b8ca000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libbz2.so.1.0 => /usr/lib/libbz2.so.1.0 (0x00007fd65b8b7000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libdbus-1.so.3 => /usr/lib/libdbus-1.so.3 (0x00007fd65b86b000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libatspi.so.0 => /usr/lib/libatspi.so.0 (0x00007fd65b834000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libcurl.so.4 => /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4/libcurl.so.4 (0x00007fd65b5c1000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libssl.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.0.2/libssl.so.1.0.2 (0x00007fd65b34e000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libcrypto.so.1.0.2 => /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.0.2/libcrypto.so.1.0.2 (0x00007fd65ae8f000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgck-1.so.0 => /usr/lib/libgck-1.so.0 (0x00007fd65ae53000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgcrypt.so.20 => /usr/lib/libgcrypt.so.20 (0x00007fd65ad35000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libp11-kit.so.0 => /usr/lib/libp11-kit.so.0 (0x00007fd65ac0c000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libblkid.so.1 => /usr/lib/libblkid.so.1 (0x00007fd65abbb000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libdatrie.so.1 => /usr/lib/libdatrie.so.1 (0x00007fd65a9b4000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0x00007fd65a9aa000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libsystemd.so.0 => /usr/lib/libsystemd.so.0 (0x00007fd65a903000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ libgpg-error.so.0 => /usr/lib/libgpg-error.so.0 (0x00007fd65a8e1000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ liblz4.so.1 => /usr/lib/liblz4.so.1 (0x00007fd65a8bf000)
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125: Setup LD_LIBRARY_PATH=
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmplayer.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-app-control.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-enter-serial.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-fuseUI.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-gksu.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-netcfg.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-tray.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-zenity.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/liblicenseTool.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-modconfig-console.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-setup-helper.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-mount.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmware-vprobe.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libbasichttp.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libcds.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libgvmomi.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmwarebase.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmwareui.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvnetlib.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libnfc-types.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libssoclient.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvim-types.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmacore.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libvmomi.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/diskLibWrapper.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libsvga3dsw.so
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libcrypto.so.1.0.2
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libcurl.so.4
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libssl.so.1.0.2
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libatkmm-1.6.so.1
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libcairomm-1.0.so.1
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libgdkmm-3.0.so.1
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libgiomm-2.4.so.1
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libglibmm-2.4.so.1
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libgtkmm-3.0.so.1
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libpangomm-1.4.so.1
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libsigc-2.0.so.0
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+ /usr/lib/vmware/lib/libpng12.so.0
2020-03-02T12:09:29.797+03:00| appLoader| I125+
2020-03-02T12:09:29.802+03:00| appLoader| I125: Invocation: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig --launcher=/usr/bin/vmware-modconfig --appname=VMware Workstation --icon=vmware-workstation"
2020-03-02T12:09:29.802+03:00| appLoader| I125: Calling: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-modconfig --launcher=/usr/bin/vmware-modconfig --appname=VMware Workstation --icon=vmware-workstation"
2020-03-02T12:09:29.802+03:00| appLoader| I125: VMDEVEL not set.
2020-03-02T12:09:29.802+03:00| appLoader| I125: Using configuration file: /etc/vmware/config
2020-03-02T12:09:29.802+03:00| appLoader| I125: Use library directory: /usr/lib/vmware

branch master -> FETCH_HEAD
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.5.6-1-MANJARO (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/vmware-host-modules/1.1/build/make.log for more information.
checking dependencies...

5.5.6 kerneli için sorun olmuş. 5.4 ile açmayı denermisin. Eğer sorun devam ederse virtualbox kullanmanı tavsiye ederim.

Forum kindly sponsored by