Installation of kernel headers

Hi I can’t realign the kernel headers. Previously, I did this with sudo pacman -S linux-headers as per the tutorial and so far there were no problems until I switched to kernel 5.18.

here are the results of executing the command

[maciek@maciek-r580r590 ~]$ unzme -a
bash: unzme: nie znaleziono polecenia
[maciek@maciek-r580r590 ~]$ uname -a
Linux maciek-r580r590 5.18.10-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jul 7 16:55:16 UTC 2022 x86_64 GNU/Linux
[maciek@maciek-r580r590 ~]$ pacman -Q | grep headers
linux-api-headers 5.17.5-2
vulkan-headers 1:1.3.217-1
[maciek@maciek-r580r590 ~]$ sudo pacman -S linux-headers

Ufamy, że lokalny administrator udzielił odpowiedniego szkolenia.
Zwykle sprowadza się ono do tych trzech rzeczy:

  1) należy respektować prywatność innych,
  2) należy myśleć przed pisaniem,
  3) z dużą władzą wiąże się duża odpowiedzialność.

[sudo] hasło użytkownika maciek: 
:: Dostępnych jest 9 dostawców dla linux-headers
:: Repozytorium core
  1) linux419-headers 2) linux510-headers 3) linux515-headers
  4) linux517-headers 5) linux518-headers 6) linux519-headers
  7) linux54-headers
:: Repozytorium community
  8) linux515-rt-headers 9) linux518-rt-headers

Podaj numer (domyślnie=1): 5
rozwiązywanie zależności…
szukanie sprzecznych pakietów...

Pakiety (2) pahole-1.23-1 linux518-headers-5.18.10-1

Do pobrania:     32,41 MiB
Do zainstalowania: 137,22 MiB

:: Kontynuować instalację? [T/n] t
:: Pobieranie pakietów…
 linux518-headers...  32,1 MiB  962 KiB/s 00:34 [######################] 100%
 pahole-1.23-1-x86_64 288,7 KiB  535 KiB/s 00:01 [######################] 100%
 Total (2/2)      32,4 MiB  939 KiB/s 00:35 [######################] 100%
(2/2) sprawdzanie kluczy w bazie          [######################] 100%
(2/2) sprawdzanie spójności pakietów        [######################] 100%
(2/2) wczytywanie listy plików           [######################] 100%
(2/2) sprawdzanie konfliktów plików        [######################] 100%
(2/2) sprawdzanie dostępnego miejsca na dysku   [######################] 100%
:: Przetwarzanie zmian pakietu... 
(1/2) instalowanie pahole             [######################] 100%
(2/2) instalowanie linux518-headers        [######################] 100%
:: Uruchamianie po-transakcji...
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Updating module dependencies...
[maciek@maciek-r580r590 ~]$ pacman -Q | grep headers
linux-api-headers 5.17.5-2
linux518-headers 5.18.10-1
vulkan-headers 1:1.3.217-1
[maciek@maciek-r580r590 ~]$wpisz lub wklej tutaj kod

It looks ok - I can’t read polish?

I’d recommend - when posting terminal output to an english speaking forum - force english messages from the command

LANG=C command-to-execute

And - unless your system is up-to-date - always use -Syu to avoid partial sync.

1 Like

Hi @Maciek,

I can’t read it either. So this:

But I’m presuming you want to install the headers for your kernels. Do so with this command:

pamac install $(pamac list --quiet --installed | grep "^linux[0-9]*[-rt]*$" | awk '{print $1"-headers"}' ORS=' ')

This will install the headers for all installed kernels.

1 Like

Sorry. writes for the first time in an English-speaking forum. When installing NVIDIA 340.108 patches, an error pops up that prevents me from installing the driver.

No problem. You should add your language to the post tags. N.V.M. - I think I just did.

This isn’t the way to install the nvidia drivers. You should install the official ones with mhwd or, failing that, use the AUR. And since it is a legacy driver, look in the AUR:

$ pamac search nvidia
[...]
nvidia-340xx-dkms                                                                                                    340.108-30        AUR
NVIDIA driver sources for linux, 340xx legacy branch
[...]

And that one can then be installed using:

pamac build nvidia-340xx-dkms

Please note:

I have no idea if this’ll work for kernel 5.15 that you seem to have installed. So I take NO, nadda, 0 responsibility if something goes wrong.

1 Like

thanks everyone for help, we managed to fix the problem and install the drivers successfully!