Hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên Manjaro cho người dùng mới

Việc cài đặt ứng dụng trên Manjaro có rất nhiều cách khác nhau và một số cũng tiềm ẩn rủi ro. Tôi khuyên bạn nên ưu tiên kho ứng dụng của Manjaro trước, sau đó mới tới gif clone, yay, snap.
Ở đây tôi sẽ nói về snap trước nhưng bạn nên ưu tiên cho gif clone và yay trước nhé.
***Để đơn giản hóa một số ứng dụng thiếu hỗ trợ trên Manjaro bạn có thể dùng Snap, cài đặt bằng cách:

sudo pacman -S snapd
sudo systemctl enable --now snapd.socket
sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap

=> Nghĩa là trên Manjaro khi bạn muốn cài đặt một ứng dụng bạn sẽ nhập lệnh terminal là:

pacman -S XXXX

=> Khi bạn cài thêm Snapd thì khi cài một ứng dụng nào đó không có bằng lệnh trên thì bạn thay thế bằng lệnh của Snapd:

snap install XXXX

=> Khi muốn gỡ một ứng dụng đối với lệnh của Manjaro:

pacman -R XXXX

=> Khi muốn gỡ một ứng dụng đối với lệnh Snap:

snap remove XXXX

=> Việc cài thêm Snap là để đơn giản hơn mọi chuyện cho người dùng bình thường, tuy nhiên bạn nên chú ý về ứng dụng mà bạn cài qua snap, tôi không nói snap nguy hiểm nhưng có tình trạng xảy ra mã đào bitcoin từng xuất hiện trên ứng dụng của kho snap ubuxxx (mình k muốn đề cập tên). Vẫn là ưu tiên ứng dụng được cài thông qua cửa hàng chính thức của Manjaro hoặc bằng lệnh pacman. Nếu tốt hơn việc dùng snap thì bạn phải hiểu rõ một chút về git clone nhưng nó cũng tiềm ẩn một chút rủi ro nếu bạn không đủ kinh nghiệm. Nên tôi khuyên bạn ưu tiên cho việc cài đặt chính thức của Manjaro hơn.
=> Bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng nào đó, sau khi không có trên kho thì mới tính đến lựa chọn tiếp theo, như việc tôi nói phía trên thì nếu bạn kiểm soát tốt gif clone thì sẽ ưu tiên hơn so với Snap, và hiện giờ mọi người đang có phần ưu tiên cho công cụ Yay, một công cụ hỗ trợ gif clone, nếu nói về sự ưu tiên thì tôi khuyên bạn: pacman > gif clone > yay > snap. Nó hơi rắc rối một chút nhưng tôi sẽ hướng dẫn kĩ hơn.

***Đây là hướng dẫn dùng Yay cho người dùng bình thường.

sudo pacman -S --needed base-devel git
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
cd yay
less PKGBUILD
makepkg -si

Nếu mọi thứ đều ổn thì bạn sẽ cài đặt thành công Yay và nên sử dụng nó thay cho snap, bạn dùng lệnh tìm kiếm một ứng dụng nào đó, thường thì chẳng mấy ai tìm vì bạn đã xác định tên nó trước khi bạn muốn cài đặt rồi, đây là lệnh tìm kiếm của cả hai và bạn nên thử với pacman trước, vì việc chính thức vẫn hay hơn thông qua Yay:

pacman search XXXX
yay -Ss XXXX

Khi muốn cài đặt ứng dụng bạn sử dụng lệnh dưới đây:

yay -S XXXX

Cập nhật những ứng dụng đã cài qua yay:

yay -Suy

Gỡ cài đặt:

yay -Rns XXXX

Gỡ thêm các phần phụ thuộc ứng dụng cài qua yay:

pacman -Rns XXXX

Gỡ thêm một số gói không còn giá trị cho sạch sẽ:

yay -Yc

*** Bước này tôi nói về gif clone dành cho người dùng trung bình, tôi nghĩ bạn dùng yay là quá ổn rồi nhưng nếu bạn muốn kiểm soát kĩ hơn ở tác vụ dòng lệnh thì tham khảo thêm. Bạn vào trang sau để tìm hiểu về ứng dụng, có một ô tìm kiếm trên trang:
https://aur.archlinux.org
Như tôi tìm kiếm ứng dụng Spotify, tôi sẽ có một link gif "https://aur.archlinux.org/spotify.git ":


Tôi sẽ tiến hành lấy gói đó về máy bằng cách:

sudo pacman -S --needed base-devel git
cd $(mktemp -d)
git clone  https://aur.archlinux.org/spotify.git

Khi lấy file nhân bản nào về máy thì nó sẽ có một thư mục ứng với tên ứng dụng đó, ví dụ ở đây là gói spotify.git thì sẽ có thư mục tên spotify được tạo ra, nên bạn phải vào thư mục đó:

cd spotify

Tiến hành cài đặt:

makepkg -si
hoặc:
makepkg -sri

Nếu được hỏi mật khẩu thì bạn cung cấp, nếu được hỏi Y/N thì chọn Y để tiếp tục.
Mọi chuyện với gif clone cũng quá đơn giản phải không, và với những người dùng trung bình thì chẳng ai muốn lệ thuộc vào yay hoặc snap để tiềm ẩn rủi ro. Và khi cài đặt bằng gif clone nếu báo lỗi bảo mật "==> ERROR: One or more PGP signatures could not be verified!" thì bạn nên dừng lại cho tới khi nào biết rõ nguyên nhân khắc phục được điều đó. Như trên trang nguồn có phản hồi về lỗi khóa và cách khắc phục bằng một mã khóa mới. Mỗi thời điểm mã khóa sẽ khác và bạn nên tìm hiểu kĩ tại trang nguồn tránh việc mã khóa giả, như hiện tại tôi được cung cấp mã khóa và nhập như sau:

gpg --recv-keys 2EBF997C15BDA244B6EBF5D84773BD5E130D1D45

Tiến hành cài đặt lại:

makepkg -si

Mặc dù bạn có thể miễn cưỡng cài đặt bắt buộc theo nhiều cách hoặc bằng yay với lệnh dưới, nhưng vậy rất rủi ro, nên phải kiểm tra lại thật kĩ khi được báo lỗi.

yay -S --mflags --skipinteg spotify

Đôi khi bạn sử dụng những hệ điều hành khác họ cũng dùng kiểu tương tự như cách này thì rủi ro sẽ xảy ra, ở đây nếu bạn làm như hướng dẫn thì bạn đã biết mình bỏ qua những mức độ an ninh nào, từ đó nếu xảy ra sự cố bạn sẽ biết từ đâu.

1 Like

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Forum kindly sponsored by