Does anybody using deepin in Czech?

#1

many words are not translated

#2

Uživatelské rozhraní Deepin je nyní v stádiu prudkého rozvoji. Vzhledem jednako na to, a jednako na zkutečnost že na DDE dělají prevažně Číňané, ohromující většina UI není dosud do jezyku českého preložen.

Anebo, jelikož je Linux systém otevřen a libovolně modifikovatelní, můžete pomůct to preložiti zrovna Vy. Copak, myslíte že Vám budeme počas čůraní sdarma kokot držeti? Anebo usranou prdel utírati?