Có ai sử dụng Manjaro không vậy?


#1

Chào mọi người,

Không biết ở đây có bạn nào sử dụng Manjaro hay không vậy? Cám ơn :slight_smile: ) Mình đang sử dụng Manjaro I3wm chạy rất nhanh, boot lẹ hơn Ubuntu.


#2

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.