Cant update deepin-control-center

Hi All!

I have one problem with an update. Can’t update deepin-control-center. The problem is very annoying

Synchronizacja baz danych pakietów...
Uwaga: deepin-desktop-base: local (3:2019.07.10-1) jest nowsze niż community (2:2021.2.20-1)
Uwaga: deepin-wallpapers: local (2:1.7.7-1) jest nowsze niż community (1:1.7.7-2)
Uwaga: gnome-wallpapers: local (20201023-1) jest nowsze niż community (20201020-1)
Uwaga: sndio: local (20180120-1) jest nowsze niż community (1.7.0-3)
Rozwiązywanie zależności...
Sprawdzanie konflików między pakietami...
Sprawdzanie zestawu kluczy...
Sprawdzanie spójności...
Wczytywanie plików pakietów...
Sprawdzanie konfliktów plików...
Przeprowadzenie operacji nie powiodło się:
konfliktujące pliki:
- deepin-control-center: /usr/share/glib-2.0/schemas/com.deepin.dde.control-center.gschema.xml już istnieje w systemie plików (posiadany przez deepin-desktop-schemas-manjaro)

sudo pacman -Syu

Pakiety (1) deepin-control-center-5.3.99.20210113-1

Do zainstalowania:    35,52 MiB
Zmiana po aktualizacji:  0,19 MiB

:: Kontynuować instalację? [T/n] T
(1/1) sprawdzanie kluczy w bazie                                                [##############################################################################] 100%
(1/1) sprawdzanie spójności pakietów                                              [##############################################################################] 100%
(1/1) wczytywanie listy plików                                                 [##############################################################################] 100%
(1/1) sprawdzanie konfliktów plików                                               [##############################################################################] 100%
błąd: nie udało się dokonać transakcji (konfliktujące pliki)
deepin-control-center: /usr/share/glib-2.0/schemas/com.deepin.dde.control-center.gschema.xml występuje w systemie plików (właścicielem jest deepin-desktop-schemas-manjaro)
Wystąpiły błędy, nie zaktualizowano żadnego pakietu.

sudo pacman -S deepin-desktop-schemas

resolved my issue

solved by

sudo pacman -S deepin-desktop-schemas

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.